Uutinen
13.05.2024

Opinnäytetyö: Nautojen hyvinvointia ja tilojen kannattavuutta voidaan edistää paremmalla karjankäsittelyllä

Suomalaisilla lypsykarjatiloilla karjankäsittelyssä on paljon tilakohtaisia eroja, mutta asiantuntijat ja monet tilalliset ovat vakuuttuneita positiivisen vahvistamisen ja eläinystävällisen käsittelyn vaikutuksista koko työyhteisön hyvinvoinnille. Hyvä käsittely ja nautojen kouluttaminen erilaisia hoitotoimenpiteitä varten tekee eläimistä tuottavampia, kun niiden kokeman stressin määrä vähenee. Samalla työskentelystä tulee turvallisempaa ja tehokkaampaa, mikä säästää rahaa ja lisää työn mielekkyyttä. Paremman tuotoksen lisäksi taitava karjankäsittely tukee eläinten hyvää kasvua ja kehitystä sekä edistää laadukkaan maidon ja lihan tuottamista. Karjankäsittelijän positiivinen asenne ja tapa käsitellä nautoja edesauttavat eläinten rauhallista ja hyvää käytöstä, jolloin työstä tulee ennustettavampaa ja vähemmän kuormittavaa.

Tuoreessa opinnäytetyössä paneuduttiin taitavan karjankäsittelyn perusteisiin sekä konkreettisiin tilatason vaikutuksiin asiantuntijoiden ja lypsykarjatilallisten haastatteluiden pohjalta. Opinnäytetyön osana toteutettiin kolmen artikkelin sarja, jonka tavoitteena on tuoda tieto mahdollisimman lähelle tilallisia, karjanhoitajia sekä alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Tärkeimpänä tavoitteena on karjankäsittelytaitojen kehittyminen Suomessa. ”Taitava karjankäsittely on olennainen osa laadukasta, vastuullista ja eettistä maidon ja lihan tuotantoa. Tilakokojen kasvaessa osaamisen kehittyminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta isojen laumojen hallinta on mahdollista toteuttaa eläinystävällisesti ja nautojen hyvinvointia tukien”, toteaa opinnäytetyön tekijä Janina Sivonen.

Opinnäytetyön loppuseminaariin osallistutaan etäyhteydellä. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Aika                 Perjantai 17.5.2024 klo 9:30-11:00
Paikka             LuvaONT-zoom https://savonia.zoom.us/j/716546188 salasana: LuvaONT