Uutinen
30.11.2022

Opinnäytetyö: Nesteytetty biokaasu maatalouden moottorityökoneiden käyttövoimana


Kiertotaloutta ja omavaraisuutta edistävien energialähteiden merkitys tulee korostumaan maatalousteknologian tulevaisuuden murroksessa. Haluatko olla yksi tulevaisuuden edelläkävijöistä?

Teille tarjotaan mahdollisuus osallistua erittäin ajankohtaista aihepiiriä puntaroivaan opinnäytetyöseminaariin. Seminaarin aikana perehdytään nesteytetyn biokaasun väliaikaiseen säilöntään ja sen käytön turvallisuustekijöihin. Seminaariin osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden syventyä opinnäytetyön kyselytutkimuksen tuloksiin eli vaihtoehtoisen energialähteen hankintaprosessin ulkoisiin vaikutteisiin.

Seminaarissa havainnollistettavan opinnäytetyön lähtökohtana on pyrkiä optimoimaan kehittymishakuisten maatalousyritysten energiaomavaraisuutta. Opinnäytetyön primäärisenä tuloksena muodostui kattava kuvaus nesteytetyn biokaasun soveltumisesta maatalouden moottorityökoneiden ensisijaiseksi energialähteeksi.

Seminaaritilaisuus järjestetään Savonian Iisalmen kampuksella luokkatilassa F-1025, maanantaina 12.12.2022 klo 12:15.

Seminaaritilaisuuteen mahdollisuus osallistua etäyhteyksin.
Salasana: LuvaONT

Tätä seminaaria ei kannata sivuuttaa! Osallistu seminaariin ja kehitä osaamistasi tulevaisuuden energialähteiden osalta! Todelliset edelläkävijät menestyvät aina, haluatko olla yksi heistä?

Lisätietoja
Hellström Janne Henrik
Agrologin tutkinto-ohjelma, RA20SM
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
janne.hellstrom@edu.savonia.fi