Uutinen
26.04.2022

Opinnäytetyö: Ravihevosen ympärillä tapahtuvaan yhteydenpitoon tarvitaan enemmän aktiivisuutta

Ravivalmentajien työnkuva on muuttunut perinteisestä ravivalmentamisesta asiakaspalvelupainotteisemmaksi ja hevosenomistajien halutessa entistä enemmän tietoa hevosensa kuulumisista, on viestinnän tärkeys ja tarve korostunut entisestään. Ravivalmentajien ja hevosenomistajien välisestä viestinnästä on tehty alkuvuoden aika opinnäytetyö.

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että paljon ravivalmentajien ja hevosenomistajien välisessä viestinnässä osattu tehdä oikein, mutta kehittämistä tarvitaan edelleen. Avoin, rehellinen ja säännöllinen viestintä ovat tärkeitä molemminpuolisen luottamuksen ja viestinnän onnistumisen kannalta. Viestinnän kanavista eniten käytössä ovat tänä päivänä WhatsApp, puhelin, sosiaalinen media ja sähköposti. Ravivalmennustalleille tarkoitettuja yhteydenpitosovelluksia on käytössä vain harvoilla, vaikka niissä nähdään paljon potentiaalia.

Ravivalmennustallien viestintä tarvitsee kuitenkin edelleen kehitystä. Aktiivinen ja oma-aloitteinen yhteydenpito ravivalmennustalleilta lisää hevosenomistajien ja kimpanvetäjien arvostamista, mutta kertoo myös paljon siitä, että ravivalmentaja haluaa aidosti olla hyvä asiakaspalvelija. Ei sovi kuitenkaan unohtaa ravivalmentajien perimmäistä ammattitaitoa eli hevosen valmentamista.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, johon osallistui yhteensä kymmenen ravivalmentajaa, hevosenomistajaa tai hevoskimpan vetäjää. Opinnäytetyön tuloksista on tulossa loppuseminaari. Tervetuloa kuuntelemaan paikan päälle tai etänä opinnäytetyön seminaariesitystä torstaina 5.5.2022. klo 10.15 alkaen!

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi (luokkahuone F1025)

              tai

              https://savonia.zoom.us/j/716546188 (salasana: LuvaONT)