Uutinen
30.08.2022

Opinnäytetyö: Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi maatalousyrityksen johtamista

Kuva maaseutuverkosto.

Työhyvinvointi vaikuttaa yrittäjän jaksamiseen ja yrityksen tulokseen. Toimintaympäristön muuttuessa ja yrittäjien osaamistavoitteiden kasvaessa työhyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään. Työhyvinvoinnin johtaminen tulee jalkauttaa maatalousyrityksiin nykyistä paremmin ja koulutusta työhyvinvoinnin edistämiseksi on lisättävä. Työhyvinvoinnille voidaan asettaa mitattavia tavoitteita samoin kuin muille yritystoiminnan kehittämistoimenpiteille.

Opinnäytetyöhön haastateltiin kahdeksaa maatalousyrittäjää Pohjois-Savosta. Myös asiantuntijoiden mielipide työhyvinvoinnin johtamisen tasosta ja merkityksestä selvitettiin kirjallisella kyselyllä kolmesta eri organisaatiosta. Työn tuloksista tuotettiin sosiaalisen median kampanja työn toimeksiantajalle MTK-Pohjois-Savolle.

Opinnäytetyön loppuseminaaria on mahdollisuus tulla kuuntelemaan 26.9.2022 klo 10.00 Zoom-etäyhteydellä.
Linkki etäyhteyttä varten: https://savonia.zoom.us/j/716546188. Salasana LuvaONT.

Lisätietoja: Agrologi YAMK-opiskelija Anna Soukkanen, anna.soukkanen(a)edu.savonia.fi