Uutinen
22.09.2023

Opinnäytetyö: Vaikuttaako lypsymenetelmä rotujen välisiin eroihin?

Lypsymenetelmä vaikuttaa ayrshiren ja holsteinin maitotuotosten sekä maidon rasvapitoisuuksien välisiin eroihin. Savonia-ammattikorkeakoululla tehdyn opinnäytetyön tulosten perusteella rotujen maitotuotosten erot olivat huomattavasti suuremmat automaattilypsyssä kuin muilla lypsymenetelmillä. Rasvapitoisuuden osalta erot olivat suuremmat muilla lypsymenetelmillä. Holsteinin maitotuotos oli odotetusti korkeampi ja ayrshiren maidon pitoisuudet paremmat. Lypsymenetelmällä ei sen sijaan näyttänyt olevan vaikutusta maidon valkuaispitoisuuden, solupitoisuuden ja sairauksien esiintymisten eroihin.

Agrologiopiskelijat Hanna Huotari ja Essi Kauppila tutkivat opinnäytetyössään, onko lypsymenetelmällä vaikutusta ayrshiren ja holsteinin tuotos- ja terveysominaisuuksien eroihin. Tutkimuksessa vertailtiin rotujen ominaisuuksia automaattilypsyssä sekä asema- ja putkilypsyssä. Tutkimuksessa käytettiin tuotosseurannan sekä terveystarkkailun aineistoa vuosilta 2017–2021. Tutkittavat ominaisuudet olivat 305 pv:n tuotos, EKM-tuotos, maidon rasva- ja valkuaispitoisuus, solupitoisuus sekä asetonitaudin, poikimahalvauksen ja utaresairauksien esiintyminen.

”Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa maidontuotannon kannattavuutta sekä edistää monimuotoisuutta ja kestävyyttä maidontuotannossa. Ayrshire ja holstein ovat tarpeiltaan sekä ominaisuuksiltaan erilaisia ja parhaan tuotantopotentiaalin hyödyntämiseksi olosuhteiden tulisikin olla juuri kyseiselle rodulle sopivat”, kertovat Hanna Huotari ja Essi Kauppila.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli Faba osuuskunta.

Opinnäytetyön loppuseminaari pidetään 12.10.2023 klo 10.15 alkaen Savonia-ammattikorkeakoulussa Iisalmessa, luokassa F2011. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä https://savonia.zoom.us/j/716546188, salasana LuvaONT.