Uutinen
19.06.2023

Peltoalavalvonnat alkamassa Kainuussa

Peltovalvonnat alkamassa Kainuussa juhannuksen jälkeen

Peltoalavalvonnat alkamassa Kainuussa

Kainuun ELY-keskus aloittaa maatiloilla tehtävät tilavalvonnat juhannuksen jälkeen. Ruokavirasto valitsee valvottavat maatilat, ja niitä on Kainuussa 15. Tästä vuodesta alkaen kasvustojen kehittymistä ja viljelyä seurataan monitoroinnin eli satelliittikuvien avulla.

Maatilojen peltotukien päätukihaku on päättynyt 15.6. ja Kainuun ELY-keskus aloittaa heti juhannuksen jälkeen jokakesäiset maatiloilla tehtävät peltotukien tilavalvonnat. Tarkastuskäyntien määrää on saatu vähennettyä aikaisemmasta reilusta 5 prosentista noin kahteen prosenttiin tuenhakijoista. Peltovalvontoja tehdään kesäkuun puolivälistä marraskuun puoliväliin asti.

Tämän on mahdollistanut ns. monitoroinnin käyttöönotto mikä on pakollista kaikille EU- jäsenmaille. Monitorointi tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkiin ilmoitettuihin tukilohkoihin kohdistuvaa kasvukauden aikaista ja jatkuvaa satelliittiseurantaa sekä satelliittiaineiston tulkintaa tekoälyn avulla, kertoo johtava asiantuntija Paavo Kemppainen Kainuun ELY-keskuksesta.

Kainuussa peltoalaperusteisia tukia on vuonna 2022 myönnetty noin 650 tilalle ja siten Kainuussa tarkastettaviksi valikoituu tänä kesänä noin 15 tilaa.Ruokavirasto valitsee valvottavat maatilat sekä satunnaisotannalla että painottaen tietyillä kriteereillä. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan entiseen tapaan mm. kaikkien tukihakemuksella olevien peltolohkojen digitoinnin oikeellisuus, lohkolla ilmoitettu kasvi ja lohkon kasvuston kunto.

Peltovalvontaan kuuluu myös asiakirjojen tarkastusta. Kesän tilakäynnillä tarkastetaan lohkokohtaisen kirjanpidon aloittaminen ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvät todistukset. Pääosin muut asiakirjat tarkastetaan myöhemmin talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä.

”Peltovalvonnat ovat osa tarkastusprosessia, jolla varmistetaan haettavien maataloustukien kohdistuminen oikein perustein maatiloille. Lisäksi tukien maksun yleisenä ehtona on, että määrätyt valvonnat tehdään annettujen aikarajojen puitteissa”, Paavo Kemppainen perustelee.

Kainuun ELY-keskuksen tarkastajat pääsääntöisesti ilmoittavat tarkastuksesta etukäteen. Valvonnasta ilmoitetaan soittamalla tai jos siten ei tavoiteta tuenhakijaa, niin tekstiviestillä.

Tukihakemusta voi täydentää kasvukauden ajan

Uusi merkittävä ja joustava muutos on tullut siihen, että melkein kaikkia kevään tukihakemuksella ilmoitettuja tietoja voi vielä muuttaa 2.10. asti. Siten jos hakuajan jälkeen huomaa hakemuksella korjattavaa niin nyt se on monessa tapauksessa mahdollista. Poikkeuksena on, että mikäli tilalle on ilmoitettu mahdollisesta valvonnasta, ei muutosmahdollisuutta enää silloin ole.

Tukiehtoihin on nyt tullut uutena vaatimus kasvukauden aikaisesta maataloustoiminnasta, mikä tarkoittaa, että jokaisella lohkolla pitää tehdä 31.8. mennessä jokin maataloustoimi. Se voi olla sadonkorjuu, kylvö 30.6. mennessä, laiduntaminen, niitto, kesannoilla jokin hoitotoimi tms. Tämän ehdon toteutumista seurataan kaikilla lohkoilla tästä kesästä lähtien satelliittiaineiston avulla ns. monitoroinnilla.

Mikäli peltolohkolla ei kasvukauden aikana havaita maataloustoimintaa, niin lohkolle ei olla siten maksamassa mitään tukiakaan, mutta kuitenkin viljelijälle lähtee tapauksesta selvityspyyntö elokuun puolivälin jälkeen. Siihen kannattaa aina reagoida joko palauttamalla lohkolta älypuhelimella otettu valokuva, jolla asian voi todistaa olevan kunnossa tai sitten tekee tarvittavan toimenpiteen 31.8. mennessä tai voi myös muuttaa hakemustaan todellista tilannetta vastaavaksi.

Vain hoidetut pellot tukikelpoisia

Pelkkä maataloustoimen tekeminen 31.8. mennessä ei yksin riitä vaan satokasveilla, myös nurmilla, pitää pyrkiä tuottamaan markkinakelpoinen sato, joten kauttaaltaan rikkakasvivaltaiset tai muutoin huonokuntoiset kasvustot tai vesakoituneet alueet hylätään ja niille aloille ei makseta tukia. Pääsääntönä on myös, että ala, jolla kasvaa yli kaksivuotista puukasvillisuutta poistetaan tukialasta pysyvästi viljelemättöminä.

”Aikaisempien vuosien tarkastusten pohjalta suositellaan kainuulaisia tuenhakijoita huolehtimaan erityisesti nurmilohkojen kasvuston kunnosta, uusimisesta ja hoidosta”, Paavo Kemppainen toteaa.

Uutena asiana kesän aikana tehdään maatilojen yksittäisillä peltolohkoilla tukijärjestelmään liittyviä laadunvalvontoja. Tänä keväänä haettujen kaikkien ympäristösopimusten, kuten luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkosopimusten käsittelyyn sovelletaan myös uutta käytäntöä.

”Sopimuskäsittely on niissä muuttunut siten, että ELY-keskuksesta tehdään tänä tai ensi kesänä kaikille haetuille sopimusaloille maastokatselmus, jossa varmennetaan sopimusalueiden oikea rajaus ja se että alueet ovat sopimukseen kelpaavia”, Kemppainen kertoo.

Myös eläintukien valvontoja tehdään valvontaan sattuneilla tiloilla kesän ja syksyn aikana. Eläintukien valvonnoissa tarkastetaan tilan tukieläimet ja niihin liittyvien tukiehtojen noudattaminen.