Uutinen
10.05.2024

Peltotukien haku on käynnissä

Peltotukien haku on käynnissä

Viljelijät voivat hakea peltotukia viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 6.5.–18.6.2024.

Tukien ehdot on koottu peltotukien hakuoppaaseen, joka on luettavissa ruokavirasto.fi-sivustolla. Viljelijöiden kannattaa tutustua ehtoihin huolellisesti ennen hakemuksen lähetystä.

Jos tilanne pellolla muuttuu kasvukauden aikana, viljelijä voi tarvittaessa vaihtaa peltotukien hakemuksessa ilmoittamansa kasvin tai toimenpiteen 2.10.2024 asti. On kuitenkin tärkeää, että tiedot ilmoitetaan oikein jo hakuaikana.

Vipu-palvelussa asiointiin viljelijät saavat apua omasta kunnastaan virka-aikana. Viljelijä voi myös valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksen puolestaan.

Peruslohkot kuntoon ennen hakemuksen lähetystä

Jos viljelijä aikoo tehdä muutoksia peruslohkoihinsa, ne kannattaa tehdä ennen tukien hakua. Vipu-palvelussa on mahdollista yhdistää, jakaa ja luoda uusia peruslohkoja. Jos peruslohkolla on alueita, jotka eivät ole enää peltoa, ne kannattaa rajata pois.

Peltotukien haussa viljelijät voivat hakea seuraavia tukia:

 •     perustulotuki
 •     uudelleenjakotulotuki
 •     ekojärjestelmätuki
 •     luonnonhaittakorvaus
 •     ympäristökorvaus (viisivuotinen sitoumus)
 •     luonnonmukaisen tuotannon korvaus (viisivuotinen sitoumus)
 •     yleinen hehtaarituki
 •     pohjoinen hehtaarituki
 •     nuorten viljelijöiden tuki
 •     nuorten viljelijöiden tulotuki
 •     erikoiskasvipalkkio
 •     tärkkelysperunapalkkio
 •     sokerijuurikkaan kansallinen tuki
 •     ympäristösopimukset: alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (haetaan lomakkeella 214), kosteikkojen hoitosopimus ja maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus.

Viljelijä saa peltotukien haussa Vipuneuvoja-välilehdellä huomautuksen, jos ei ole hakenut jotain tukea, johon olisi oikeutettu ilmoittamiensa tietojen perusteella.

Viljelijä voi tarkistaa ilmoittamansa tiedot Vipu-palvelusta saatavilla olevasta yhteenvedosta. Yhteenveto sisältää tiedot haetuista tuista ja toimenpiteistä sekä ilmoitetuista perus- ja kasvulohkotiedoista.

Syysilmoitus kuuluu peltotukien hakuun

Osa peltotukien hakua on syysilmoitus. Ehdollisuuden vaatimusten mukaan 33 prosenttia pellon ja pysyvien kasvien alasta pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä. Ehdon takia kaikkien tilojen pitää tehdä syysilmoitus kasvipeitteisyydestä. Ilmoitusaika on Vipu-palvelussa aikaisintaan tammikuussa 2025.

Mobiilisovellus apuna viljelijän ja viranomaisen yhteydenpidossa

Viljelijöiden ja viranomaisten välisessä viestinnässä on apuna älypuhelinsovellus Vipu-mobiili.

Peltotukien hakemuksissa ilmoitettuja peltolohkoja seurataan satelliittien avulla. Satelliittien tuottamien kuvien avulla seurataan kasvuston kehittymistä ja viljelyä koko kasvukauden ajan. Aineistosta tarkastellaan tukien ehtojen täyttymistä. Jos viljelijä on ilmoittanut peltotukien haussa jollekin lohkolle tietoja, jotka eivät vastaa satelliittikuvaa, hän saa selvityspyynnön. Sen jälkeen viljelijä voi joko korjata hakemustaan vastaamaan tilannetta pellolla tai todentaa valokuvan avulla, että on viljellyt ehtojen mukaisesti. Tiedon todentamiseen viljelijä tarvitsee Vipu-mobiilin, jonka avulla hän voi ottaa kuvan lohkosta ja lähettää sen hallinnolle.

Viljelijät voivat ladata Vipu-mobiilin Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Satakunnan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
Satakunnan viljelijätukikoulutuksen, luomutukikoulutuksen ja ympäristösitoumusinfon materiaalit
Maatilojen neuvonta
Peltotukien hakuopas
Vipu-palvelun käyttöohjeet
Vipu-mobiili

Maaseutupalvelut neuvovat peltotukien haussa!

Kuntien maaseutupalvelut on jaettu Satakunnassa neljään alueeseen. Katso kuvasta, mihin alueeseen sinun maatilasi kuuluu.