Uutinen
20.06.2023

Peltotukien valvonnat alkamassa – Keski-Suomessa tarkastetaan noin 60 maatilaa

Peltotukien valvonnat alkamassa

Keski-Suomessa tarkastetaan noin 60 maatilaa

Maatilojen peltotukien valvonnat aloitetaan Keski-Suomessa juhannuksen jälkeen. ELY-keskuksella on tänä vuonna ns. kokotilanvalvonnassa noin 60 maatilaa, eli 2 % tukia hakeneista tiloista. Kaikkia viljelyksiä seurataan ensimmäistä kesää myös satelliitin avulla.

Kokotilanvalvonnassa olevat maatilat on valinnut Ruokavirasto. Tiloista arviolta 20–50 % on poimittu valvontaan satunnaisotannalla ja loput painotetulla otannalla. Maatilalle voidaan ilmoittaa peltovalvonnasta etukäteen, mutta se ei ole pakollista.

Noin puolella valvottavista tiloista tarkastetaan kaikkia maatiloja koskevia tukiehtoja eli ns. ehdollisuuden vaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi vesistöjen varrelle jätettävien suojakaistojen leveys ja hoito, viljelykierron toteuttaminen ja haitallisten vieraslajien kuten hukkakauran ja jättiputken torjunta. Tiloilla tarkastetaan myös rehu- ja elintarvikehygienian määräyksiä, kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja ympäristösopimusten ehtojen täyttymistä.

Valvontapäällikkö Marja Vesteri Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että tukiehtojen rikkomuksista mahdollisia seuraamuksia ovat huomautus, tuen leikkaus tai sanktio.

– Yleisimmin tukiseuraamuksia on jouduttu antamaan suojakaistoista, viljelytavan ja kasvinsuojelun puutteista sekä lanta-analyysin puutteista, hän sanoo.

Yhden tilan valvonta vie noin viisi työpäivää

Peltotukien valvontaa ja seurantaa tehdään sekä pelloilla että tietokoneen ääressä. Yhden tilan valvonta vie ELY-keskuksen tarkastajilta keskimäärin viisi työpäivää, joista yhtenä päivänä tarkastajat käyvät valvottavan tilan kaikilla peltolohkoilla.

Tilakäyntien yhteydessä tarkastetaan myös lohkokirjanpitoa ja muita asiakirjoja. Kokotilanvalvontoja tehdään marraskuun puoliväliin asti.

Eläintuotannon tukien valvonta lähti käyntiin jo toukokuussa. Keski-Suomessa eläintuotannon tukien valvonnassa on noin 40 tilaa. Eläintiloilla tarkastetaan kaikki tukikelpoiset eläimet, niiden merkinnät ja rekisteröinti. Eläinten hyvinvointikorvausta hakeneilta tiloilta tarkastetaan lisäksi niiden valitsemien hyvinvointitoimenpiteiden noudattaminen asiakirjoineen. Muutamilla eläintiloilla tehdään myös rehuvalvontaa.

Myös satelliitit seuraavat peltoja

EU:n maataloustukien valvonnassa hyödynnetään tänä kesänä myös satelliittiseurantaa eli monitorointia, joka kohdistuu kaikkeen tukihakemuksissa ilmoitettuun maatalousmaahan. Maata kiertävät satelliitit ottavat koko kasvukauden ajan tutkakuvaa ja optista kuvaa jokaisen tilan peltolohkoista 3–5 päivän välein.

Satelliittiseurannan myötä ELY-keskuksille on tullut uutena tehtävänä monitoroinnin epäselvyyksien tarkastaminen ja maastossa tehtävä laadunarviointi.

– Satelliittiseuranta on nyt käytössä ensimmäistä kertaa, mutta siihen on valmistauduttu jo vuodesta 2020 lähtien opettamalla tekoälyä tulkitsemaan oikein satelliittien ottamia kuvia, Vesteri tarkentaa.

Satelliittiseurannan tavoitteena on varmistaa, että lohkolla on sitä maataloustoimintaa, jonka viljelijä on ilmoittanut tukihakemuksessaan. Jos tekoäly tulkitsee satelliitin ottaman kuvan olevan ristiriidassa hakemuksen tietojen kanssa, viljelijä saa tekstiviestinä selvityspyynnön ja ohjeen valokuvata kyseisen lohkon Vipu-mobiilisovelluksella.

Viljelijä voi tarvittaessa muokata tukihakemustaan

ELY-keskuksen tai kuntien maaseutuelinkeinosta vastaavat viranomaiset ratkaisevat viljelijän ottamien kuvien perusteella, ovatko lohkot tukikelpoisia. Viljelijä voi muokata tukihakemustaan satelliittiseurannan huomioiden perusteella 2.10. asti, ja tehdä tarvittaessa myös konkreettisia viljelytoimenpiteitä loppukesän aikana.

Tukivalvonnan lopulliset tulokset selviävät seuraavan vuoden puolella. Maataloustukien valvonta on edellytys sille, että tukia voidaan maksaa niitä hakeneille tiloille. Asianmukainen valvonta varmistaa, että tukien ehtoja noudatetaan.

– Lisäksi valvonnan tavoitteena on taata viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa, Vesteri muistuttaa.