Uutinen
07.07.2023

Peltovalvojan päivä on pitkä

Peltovalvojan päivä on pitkä

Peltovalvontatarkastus alkaa ja päättyy toimistolla, mutta toimistopöydäsessioiden välissä on se tärkein eli itse valvontakäynti.

Tarkastaja Kaisa Holappa Kainuun ELY-keskuksesta kertoo, että tilakäynti alkaa aina valmistelutyöllä.

”Käydään läpi mitä tukia tila on hakenut. Esimerkiksi onko hakenut ympäristökorvausta ja mihin lohkokohtaisiin toimenpiteisiin tila on sitoutunut? Lohkojen sijainti ja mahdolliset GPS-tarpeet käydään jo ennakkoon läpi.”

Tilalle soitetaan noin kaksi vuorokautta ennen tulevaa valvontakäyntiä. Soiton jälkeen tilan muutosmahdollisuus lukkiutuu. Tällä tarkoitetaan tukihakemuksen tietojen muutosmahdollisuutta. Viljelijä voi muuttaa ilmoitettua kasvia tai kasvulohkorajoja.

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla valvontakäynti suuntautui Sotkamon Rimpilänniemeen. Nuasmaito Oy:n yrittäjä Jyrki Nykänen muistelee, että edellinen valvontakäynti oli reilut viisi vuotta sitten.

Edellisiin vuosiin verrattuna haussa ei Nykäsen mukaan ollut kommervenkkeja. Haussa auttoi tilan hyvin tunteva neuvoja ProAgrialta.

”Tilalla viljelykierto on vakiintunut eli pelto on nurmella 3-4 vuotta ja viljalla yhdestä kahteen vuotta.”

Vipu-mobiili on juuri menossa lataukseen tilan matkapuhelimeen.

”Mobiilisovellukset vaikuttavat päteviltä, ja ne pitää ottaa haltuun.”

Tarkastaja kiertää työparinsa kanssa tilalla kaikki perus- ja kasvulohkot läpi. Sekä maastotallennin että GPS ovat käytössä. Tilan koosta riippuen lohkojen kierto kestää Kaisa Holapan mukaan päivästä jopa useampaan.

”Pienet tilat on nopeita tehdä, jopa päivässä tai parissa, kun laskee esityöt, käynnin ja jälkityöt. Valvontakäynnin jälkeen havaintojen perusteella tulkintoja tehdään yleensä koko tiimin voimin porukalla ennen kuin varsinainen valvontatulos on selvä. Tämä vie usein aikaa ja valvonta voi olla useita viikkojakin auki. Varsinkin nyt tästä vuodesta eteenpäin, kun valvontakäynnin jälkeen lähetetään tarvittaessa selvityspyyntöjä, ja nämä tavallaan pitkittävät valvonnan loppuun saattamista.”

Peltokäynnillä tarkastaja Kaisa Holappa tarkastaa mitä pelloilla on tehty ja vastaavatko ne ilmoitettua.

”Mitä maataloustoimintaa lohkolla on tehty, täsmäävätkö pinta-alat ja ilmoitetut kasvit sekä onko haettujen tukien tukiehtoja on noudatettu. Riippuu tilasta, miten paljon tallennuksia pystyy tekemään jo pellolla.”

Joskus peltotarkastuksessa sattuu monenlaista. Milloin on poro ahdistellut tarkastajaa, milloin auton rengas on pamahtanut ja tarkastus on päättynyt hinausauton kyytiin. Nettiyhteys oikuttelee ja katkeilee, jolloin lohkoille suunnistaminen menee hankalaksi.

Valvontakäynnin jälkeen työ jatkuu toimistolla.

”Nyt uudella ohjelmakaudella mm. nurmilla, laitumilla ja kesannoilla on niitto- tai laiduntamisvelvoite, joka tulee suorittaa 31.8. mennessä. Jos valvontakäynti suoritetaan tätä ennen, lähetetään tilalle selvityspyyntö Vipu-mobiiliin toimenpiteen suorittamisesta.”

Tarkastaja Kaisa Holappa viimeistelee peltolohkoilla tehdyt tallennukset toimistolla. GPS-pisteet siirretään tietokoneelle ja jälkilasketaan, jonka jälkeen ne voidaan siirtää valvonnan kartalle. Mahdolliset karttakorjaukset tehdään näiden pohjalta.

Kun työt on tehty ja tilan tarkastus valmis, se lähetetään varmennukseen eli toinen tarkastaja, joka ei ole ollut valvontakäynnillä mukana, oikolukee valvontaraportin. Tämän jälkeen tila on varmennettu ja se eli tulosasiakirja voidaan toimittaa eteenpäin joko sähköisesti tai postitse.