Uutinen
08.02.2024

Pirkanmaa on suunnannäyttäjä kestävien ja kannattavien ratkaisujen maaseudusta

Pirkanmaa on suunnannäyttäjä kestävien ja kannattavien ratkaisujen maaseudusta

Otsikonmukainen visio ohjaa Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman toimeenpanoa seuraavien vuosien ajan. Maaseudun kehittämistyötä tehdään monin eri tavoin, ja työhön osallistuvat maaseutualueiden asukkaat, yritykset ja yhteisöt sekä erilaiset kehittämisorganisaatiot. EU:n maaseuturahoituksella on tärkeä rooli kehittämistyön mahdollistajana. Alati muuttuva toimintaympäristö muistuttaa ja ohjaa niin toimijoita kuin rahoitusta myöntäviä viranomaisiakin löytämään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun haasteisiin.

Monet Pirkanmaalla toimivat yhteisöt ja kehittäjäorganisaatiot ovat jo ehtineet osoittaa innovatiivisuuttaan. Hankehakemuksia on jätetty ja uudenlaisia yhteistyökuvioita on syntymässä esimerkiksi Älykkäät kylät -teemaan liittyen. Huhtikuussa järjestämme Älykkäät kylät Pirkanmaalla -tilaisuuden, jossa pureudutaan aiheeseen ja Älykkään kylät -hankkeisiin syvemmin.

Se, että lunastamme maaseudun kehittämissuunnitelmaan kirjatun lupauksen suunnannäyttäjyydestä, edellyttää meiltä kaikilta Pirkanmaan maaseudun kehittäjiltä ja kehittämistyön mahdollistajilta tavoitteellisen työn jatkamista lähivuosien aikana. Meidän tulee toimia rohkeasti, haastaa totuttuja ajatusmalleja ja etsiä yhdessä ratkaisuja haasteisiin. Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023–2027 neljä painopistettä viitoittavat tietä kohti vision saavuttamista.

Maaseudun elinvoiman säilymisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että vahvistamme mielikuvaa maaseutualueiden moninaisuudesta. Kehittämistyön tulosten ja vaikutusten esiin nostaminen on keskeistä. On tärkeää jakaa tietoa niin rahoitusmahdollisuuksista kuin rahoitettujen hankkeiden onnistumisista, jotta hyvät ideat ja luodut käytännöt saadaan kiertoon. Tätä työtä tulee tukemaan Pirkanmaan viestintäverkosto, jonka toiminta käynnistyy kevätkauden aikana.

Rahoituskauden toinen vuosi käynnistyy 

Alkanut vuosi 2024 näyttäytyy Pirkanmaalla maaseuturahoituksen näkökulmasta varsin aktiivisena. Lähes kaikki uuden kauden 2023–2027 tukihaut ovat avautuneet, ja maksuhakemusten käsittely Pirkanmaan ELY-keskuksessa on päästy aloittamaan tämän vuoden alussa. Maatalouden investointien maksuja on jo pystytty tekemään ja yritystukien maksuhakemusten käsittelyn Hyrrä-järjestelmässä odotetaan avautuvan lopputalven aikana.

Rahoituskausien vaihde on aina uuden oppimisen aikaa, jolloin uusienkin tukimuotojen yksityiskohdat selkiytyvät ja rahoitusmahdollisuudet konkretisoituvat. Uusien hallinnollisten menettelyjen käyttöönotto vie aikaa, mutta myös tietojärjestelmien vaiheittainen kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä niin viranomaisilta kuin asiakkailta.

Asiakkaiden kannalta on tärkeää, että rahoituksen hakeminen ja hallinnolliset käytännöt ovat mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä. Talven ja kevään kuluessa tulemmekin Pirkanmaan ELY-keskuksessa panostamaan viestintään asiakasneuvonnassa, esimerkiksi järjestämme tietoiskuja rahoituspäätöksen saaneille hankkeen toteuttamisen tueksi. Luvassa on myös teemakohtaisia webinaareja rahoitukseen liittyen.

Anne Värilä
johtava kehittämisasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus