Uutinen
31.08.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettiin maatalouden investointi- ja aloitustukea yli 4 miljoonaa euroa

Pohjois-Pohjanmaalla haettiin maatalouden investointi- ja aloitustukia yli 4 miljoonaa euroa

Maatalouden investointi- ja aloitustukien toinen tukijakso päättyi 15.8.2023. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen jätettiin yhteensä 86 investointi- tai aloitustukihakemusta. Näillä haettiin tukea yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Maatalouden investointitukea voi hakea esimerkiksi maatilojen rakennushankkeisiin, kone- ja laitehankintoihin, salaojitukseen, yhteisiin ojitusinvestointeihin ja esimerkiksi korjauksiin, jotka parantavat maatalouden kannattavuutta tai edistävät eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa. Myös maatilan energiainvestointeihin, kuten aurinkopaneelien tai led-valaistuksen hankkimiseen, voidaan myöntää investointitukea.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen jätetyt investointi- ja aloitustukihakemukset jakaantuivat seuraavasti:

  • Maatilan energiainvestointitukihakemuksia jätettiin kymmenen kpl, ja niillä haettiin yhteensä noin 353 000 euroa tukea. Näistä pelkkiä aurinkopaneelihakemuksia oli neljä ja erilaisia sähkön- tai lämmöntuotantolaitoksia kuusi.
  • Ympäristön tilaa edistäviä investointitukihakemuksia jätettiin 36 kpl, ja niillä haettiin yhteensä noin 750 000 euroa tukea. Näistä oli salaojituksia 29 kpl ja lietemultaimia, lietelannansijoituslevityslaitteita sekä lietesäiliöitä seitsemän.
  • Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuuttaa edistäviä investointeja jätettiin kymmenen, joista yhdeksän oli erilaisia kone- ja laiteinvestointeja ja yksi rakentamisinvestointi. Näillä haettiin tukea yhteensä noin 82 000 euroa.
  • Kilpailukykyä edistäviä investointitukihakemuksia jätettiin 25 kpl, joista lypsykarjatalouteen kolme, lihakarjatalouteen kaksi, varastoihin viisi, kuivaamoihin neljä, työympäristön parantamiseen seitsemään, sikatalouteen kaksi ja kasvihuonetuotantoon kaksi. Kilpailukykyä edistävillä tukihakemuksilla haettu avustuksen euromäärä oli yhteensä noin 2 945 000 euroa.
  • Nuoren viljelijän aloitustukia jätettiin viisi ja niillä haettiin yhteensä 170 000 euroa tukea.

Hakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tukijaksoittain. Seuraava tukijakso päättyy 15.10.2023, jolloin hakemuksen pitää viimeistään olla jätettynä Hyrrä-asiointipalvelussa. Hakemuksen jättäminen on mahdollista ainoastaan sähköisesti.

Investointituen hakemisessa muistettavaa

Ennen hakemuksen vireille tuloa ei pidä aloittaa rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä. Myöskään sopimusta (esimerkiksi lopullista luovutuskirjaa, tilaussopimusta tai urakkasopimusta) ei saa allekirjoittaa ennen hakemuksen vireille tuloa. Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa.

Jos sinulla on kysyttävää investointitukien hakemisesta, ota yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Lue lisää maatalouden investointituista: