Uutinen
23.09.2022

PTT: Policy Brief 2/2022 Menestyvä maatalousyrittäjä hallitsee riskit ja taitaa talouden

Luonnonvarakeskuksen, Pellervon taloustutkimuksen ja Työtehoseuran toteuttama ”Menestyvät maataloustuottajat – Smart Farmers” -hanke selvitti maatalousyrittäjien menestymistä ja sitä selittäviä tekijöitä. 

Tutkimuksessa toteutettiin loppuvuonna 2020 sähköinen, laaja kysely. Kysely lähetettiin Ruokaviraston viljelijärekisteristä satunnaisesti poimituille 20 000 maatalousyrittäjälle. Kyselyyn vastasi 1 342 yrittäjää (vastausprosentti 6,7). 

Menestymiselle haluttiin löytää pelkkää taloudellista menestymistä laajempi ja yleispätevämpi selitys. Yrittäjä luokiteltiin menestyväksi, kun hänen tilansa kuului maataloustuotannon taloudellisen kannattavuuden suhteen parhaaseen viidennekseen, jonka lisäksi hänen tuli kokea menestyneensä yrittäjänä hyvin ja työkykynsä hyväksi.

Kyselyaineiston tuloksia täydentämään ja syventämään tehtiin kymmenen maatalousyrittäjähaastattelua. Haastatteluihin valikoitiin kyselyaineiston perusteella menestyviksi luokiteltuja maatalousyrittäjiä eri puolilta Suomea ja eri tuotantosuunnista. Haasteltavat maatalousyrittäjät jakautuivat myös melko tasaisesti yrityksen eri elinkaarivaiheisiin.

Hankkeen sidosryhmätyöpajoissa kartoitettiin ruokaketjun eri toimijoiden odotuksia tulevaisuuden maataloustuotannolle ja -yrittäjille sekä törmäytettiin kyselyn ja haastatteluiden tuloksia ruokaketjun asiantuntijoiden, sidosryhmien edustajien sekä maatalousyrittäjien kesken. 

Huomautus: aineistot kerättiin ennen keväällä 2022 alkanutta Ukrainan sotaa, joka horjuttaa koko globaalin ruokajärjestelmän tasapainoa vakavalla tavalla. 

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Maatilatalouden kehittämisrahastosta.

Uutinen on julkaistu alunperin PTT:n sivuilla.