Uutinen
01.09.2023

Rahoitusta haettavissa maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin Lapissa – teemahaku auki 1.9.-31.10.2023

Rahoitusta haettavissa maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin Lapissa – teemahaku auki 1.9.-31.10.2023

Lapin ELY-keskus hakee rahoitukseen maaseudun yleishyödyllisiä ympäristö- ja ilmastoinvestointeja. Vain sellaisia investointeja tuetaan, joissa saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Hakuaika on 1.9.-31.10.2023.  

Investointihankkeita haetaan seuraaviin teemoihin:

1. Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen (CAP-suunnitelma s. 839)

Investointien tavoitteena on lisätä maaseutualueiden ilmastokestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on parantaa maaseudun infrastruktuuria ja kehittää kylien ja alueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ilmastotyössä.

Toimenpiteellä voidaan:

  • edistää ilmastoratkaisuihin liittyvien innovaatioiden tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä,
  • hankkia laitteita yhteiseen käyttöön sekä
  • tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja.

Toimenpiteellä ei kuitenkaan tueta kylätalojen energiainvestointeja, joita voidaan rahoittaa Leader-rahoituksella.

2. Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon (CAP-suunnitelma s. 845)

Investoinneilla edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta. Investointien avulla voidaan vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

Investointihankkeilla lisätään maaseutualueiden kylien ja kuntien kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen, harrastamisen kuin yrittämisen toimintaympäristönä. Tavoitteena on lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kuten veden, maaperän ja ilman tehokkaan hoidon edistämisen infrastruktuuria.

Investointien avulla voidaan edistää koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkia luonnonvarojen kestävän hoidon laitteita yhteiseen käyttöön ja tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja.

Vesienhoitoon voidaan myöntää avustuksia yhteiskäyttöiseen kalustoon, kuten:

  • rysät
  • nuotat
  • niittokalusto (sis. vene, moottori ja traileri)

Tuen kohteena ovat ensisijaisesti vesistöhankkeet, joissa järven ekologinen tila on tyydyttävä tai hyvä, mutta riskissä heikentyä (lisätietoa vesi.fi).

3. Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (CAP-suunnitelma s. 851) 

Tuettavilla investointihankkeilla parannetaan maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi vieraslajien torjuntaan tarvittavan kaluston hankintaan, kun kalusto tulee yhteiskäyttöön (pienriistan, esim. minkin ja supikoiran pyyntikalusto).

Tuen hakeminen

Tuensaajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten yhdistys, järjestö, osuuskunta tai kunta. Hakujaksolla on käytössä yhteensä 133 333 euroa. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 3 000 euroa.

Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 % yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia.

Aineettomina investoineina voidaan tukea investointeihin liittyvää käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä.

Rahoitettavat hankkeet voivat olla esimerkkihankkeita, joiden avulla levitetään tietoa ja malleja hyödynnettäväksi muille maaseudun toimijoille.

Lapin ELY-keskus järjesti teemahausta Teams-infotilaisuuden ma 18.9.2023 klo 12.30–13.30. Tallenne katsottavissa!

Voit kysyä lisätietoja hankehausta ja Hyrrän käytöstä Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

  • Mikko Niemelä, p. 0295 037 350
  • Salla Saariniemi, p. 0295 037 307
  • Anna-Kaisa Teurajärvi, p. 0295 037 135
  • Anne Ristioja, p. 0295 037 118

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi