Uutinen
19.05.2019

Rajavartiolaitos: Lohenkalastuksen valvonta alkaa Pohjanlahdella

Lohenkalastuksen valvonta alkaa Pohjanlahdella

Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalastuksen valvonta ja Rajavartiolaitokseen kuuluva Länsi-Suomen merivartiosto aloittavat lohenkalastuksen valvonnan Pohjanlahdella. Valvonta käynnistyy Selkämereltä. Valvonnan painopiste siirtyy lohen vaelluksen mukaan kohti pohjoista, ensin Merenkurkkuun ja sen jälkeen Perämerelle. Yhteisvalvonnoissa ovat mukana Rauman, Porin, Vallgrundin, Kokkolan ja Virpiniemen merivartioasemat.

Manner-Suomen lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on noin 24 000 lohta. Luonnonvarakeskuksen mukaan vapaa-ajan kalastuksen lohisaalis oli vuonna 2016 Selkämereltä, Merenkurkusta ja Perämereltä yhteensä 61 tonnia.

Lohenkalastuksen valvonta kohdistuu ensisijaisesti kaupallisen kalastukseen, mutta myös vapaa-ajan kalastusta valvotaan. Painopisteenä ovat lohenkalastuksen yleiskiellon noudattaminen, isorysien pyyntiin asettamisajankohdat, valikointikielto ja kaupallisten kalastajien lohien merkitsemismääräysten noudattaminen. Myös pyyntimitat, pyydysten lainmukainen merkintä ja kalastusluvat ovat tarkastuksen kohteena. EU:n YKP-lainsäädännön alaiset kaupallista kalastusta koskevat rikkomusepäilyt viedään EU-seuraamusmenettelyyn Ruokavirastoon ja muiden rikkomusepäilyjen osalta tutkintaan poliisille.

Lohta koskee tulevana sesonkina myös kansallisen kalastuslain menettämisseuraamus: tiettyjen uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä voidaan tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka kalalla on lajinsa edustajana. Itämeren luonnonlohen (rasvaevällinen) arvo on 3470 € ja istutetun (rasvaevättömän) lohen 170 €.

Kuva: Varsinais-Suomen ely-keskus

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uisko osallistuu lohenkalastuksen yhteisvalvontaan kesäkuussa ja sen toiminnan painopiste on Pori – Kokkola välisellä merialueella. Lisäksi Rajavartiolaitokselta osallistuu Dornier 228 valvontalentokone.

Kuva: Rajavartiolaitos

Lisätietoja antavat
Varsinais-Suomen ELY-keskus: kalastusmestari Aki Koskinen (Selkämeri) +358 295 023 025, aki.koskinen(at)ely-keskus.fi Kalastusmestari Lars Sundqvist (Merenkurkku, Perämeri) +358 295 028 628, lars.sundqvist(at)ely-keskus.fi

Rajavartiolaitos:
kapteeniluutnantti Jani Isometsä +358295 427 012, jani.isometsa(at)raja.fi