Uutinen
24.08.2023

Satelliittiseurannan selvityspyyntö vaatii viljelijältä toimenpiteitä

Satelliittiseurannan selvityspyyntö vaatii viljelijältä toimenpiteitä

Kainuussa satelliittiseurannan selvityspyyntöjä lähti tuenhakijoille reilut 530. Tämä on Kainuun ELY-keskuksen johtavan asiantuntijan Timo Tolosen mukaan ennakoitua vähemmän.
Ely-keskus koordinoi selvityspyyntöjen käsittelyn. Kainuun ELY-keskuksen ja yhteistoiminta-alueiden välillä on sovittu niin, että YTA-alueet käsittelevät kuvavastaukset ja ELY-keskus auttaa vaikeissa tapauksissa.

Selvityspyynnöt liittyvät satelliittiseurantaan, jonka avulla selvitetään onko maatalousmaalla harjoitettu maataloustoimintaa. Sen avulla selvitetään, onko lohkoa muokattu, kylvetty, niitetty, korjattu satoa tai laidunnettu ehtojen mukaisesti.

Satelliittien avulla seurataan maataloustoimintaa kaikilta peltotukien hakemuksessa ilmoitetuilta peltolohkoilta. Satelliittikuviin perustuva tukiehtojen seurantajärjestelmä tulee käyttöön jokaisessa EU:n jäsenmaassa.

Ruokavirasto on lähettänyt selvityspyyntöjä 18.8. alkaen. Viljelijöiden vastaaminen selvityspyyntöihin on Timo Tolosen mukaan alkanut todella vilkkaasti.

”Kasvulohkokohtaisten kuvien ottaminen ja lähettäminen Vipu-mobiilissa on onnistunut hyvin. Yhteistoiminta-alueet ovat käsitelleet noin kolmasosan kuvavastauksista.”

Kuntien maataloustoimen asiantuntijat arvioivat viljelijöiden Vipu-mobiililla lähettämät kuvat ja joko hyväksyy ne tai hylkää. Epäselvissä tapauksissa Kainuun ELY-keskus tekee päätöksen.

Selvityspyyntö voi saapua myöhemmin sellaisissa tapauksissa, missä viljelijä on tehnyt muutoksia hakemukseen.

Tuenhakijan on otettava kuva lohkolta viimeistään elokuun viimeinen päivä kuluvaa vuotta.  Kuvan voi lähettää heti selvityspyynnön saatuaan tai viimeistään 2. lokakuuta. Palautetun kuvan perusteella lohkolla tehdyt viljelytoimenpiteet joko hyväksytään tai hylätään.

Epäselvissä tapauksissa viljelijältä kysytään lisätietoja viljelytoimenpiteistä. Lohkolle, jonka selvityspyyntö on hyväksytty, tuet maksetaan haetun mukaisesti. Lohkolta, jonka selvityspyyntö on hylätty, hakija voi perua hakemansa tuet.

Miten toimia?

Miten toimia, kun saa selvityspyynnön Vipu-mobiiliin?

Vipu-mobiilin etusivulta pääsee Tehtävät-osioon. Avoimista tehtävistä löytyy tiedot siitä, mitä lohkoa selvityspyyntö koskee.
Kasvulohkon tiedot tulee tarkistaa ja varmistaa, onko lohkoa viljelty ehtojen mukaisesti.

Jos lohkoa on viljelty ehtojen mukaisesti, kuvaa toimenpide

Vastaa selvityspyyntöön valokuvalla niitosta, laidunnuksesta, muokkauksesta, kasvista tai sadonkorjuusta. Anna tarvittaessa lisätietoja tehdyistä toimenpiteistä. Ota lohkosta kuva selvityspyynnön kuvatoiminnolla viimeistään 31.8. ja lähetä vastaus.

Onko lohkoa kuvattu jo aiemmin kasvukaudella?

Kuvan liittämistoiminto tulee käyttöön seuraavassa Vipu-mobiilin sovelluspäivityksessä syyskuun alkupuolella. Huolehdi, että laitteessasi on aina Vipu-mobiilin uusin sovellusversio.
Lisää selvityspyyntöön aiemmin otettu kuva Vipu-mobiilin galleriasta ja lähetä se selvityspyynnön vastauksena viimeistään 2.10.2023.

Jos lohkolle ei ole tehty ehtojen mukaisia toimenpiteitä

Tee ehtojen mukainen toimenpide (esimerkiksi niitto) määräajassa. Vastaa selvityspyyntöön kuvalla. Ota lohkosta kuva selvityspyynnön kuvatoiminnolla viimeistään 31.8. ja lähetä vastaus.

Jos peltotukien hakemuksessa on ilmoitettu eri kasvi kuin mitä on kylvetty

Toimi näin: Korjaa peltotukien hakemustasi siten, että kasvulohkon kasvi ja muut tiedot vastaavat tilannetta pellolla. Tee muutokset hakemukseesi Vipu-palvelussa viimeistään 2.10. Älä vastaa selvityspyyntöön.

Jos lohkoa ei ole viljelty ehtojen mukaisesti eikä sitä viljellä kasvukauden aikana

Peru kasvulohkosta hakemasi tuet Vipu-palvelussa viimeistään 2.10.
Älä vastaa selvityspyyntöön.

Jos ehtojen mukaista toimenpidettä ei voi tehdä

Ilmoita kuntaan ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa. Toimita todisteet, miksi et pysty tekemään toimenpidettä määräaikaan mennessä. Vastaa selvityspyyntöön Vipu-mobiilissa kuvalla. Ylivoimaisen esteen hyväksyminen on aina tapauskohtaista.