Uutinen
22.06.2023

Suksee-koulutushankkeella tuetaan nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia

Suksee-koulutushankkeella tuetaan nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia

MTK Keski-Pohjanmaan toteuttama Suksee-hanke pyrkii vahvistamaan ruoantuotannon tulevaisuutta tarjoamalla koulutusta nuorille maatalousyrittäjille ja maatalousalasta kiinnostuneille. Tavoitteeseen tähdätään tukemalla monipuolisesti nuorten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja osaamista sekä lisäämällä tuntemusta sukupolvenvaihdosprosessista. Kokemuksen ja tutkimuksen perusteella MTK Keski-Pohjanmaan toimialueella on ollut selkeää tarvetta sukupolvenvaihdoksia koskevalle opastukselle. Suksee pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen, sillä sukupolvenvaihdoksen tuntemus edistää merkittävästi prosessin onnistumista.

Hanke on saanut tukea Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tavoitteena maaseudun elinvoimaisuus ja alan houkuttelevuus

Pitkän tähtäimen tavoitteena Sukseella on lisätä maatilojen onnistuneita sukupolvenvaihdoksia ja muita omistajanvaihdoksia, sekä lisätä kannattavien maatalousyritysten määrää, maaseudun elinvoimaisuutta ja huoltovarmuutta. Teemat ovat tärkeitä, sillä rakennemuutoksen seurauksena maatilojen määrä Suomessa vähenee jatkuvasti. Maatilojen toimintakyky on kuitenkin tulevaisuudessa entistä tärkeämpää Suomen huoltovarmuudelle ja omavaraisuudelle.

Suksee haluaa parantaa myös maatalousalan houkuttelevuutta. Nuorten maatalousyrittäjien osaamista haastavat sukupolvenvaihdoksen lisäksi myös maatalouden heikko kannattavuus, nopeasti muuttuva toimintaympäristö, tarve suurille investoinneille ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen voivat kärsiä, kun yritystoiminta on kiireistä ja voi tuoda mukanaan paljo paineita. Hyvät sosiaaliset ja ammatilliset verkostot edistävät hyvinvointia ja tiedon jakamista yrittäjien kesken, minkä takia hanke tukee nuoria myös verkostojen muodostamisessa.

Hanke on käynnistynyt vauhdikkaasti

Suksee-hanke käynnistyi loppuvuonna 2022 ja kestää vuoden 2024 loppuun saakka. Hanketyöntekijä Hanna Mäki-Asiala on tyytyväinen hankkeen alkutaipaleeseen.

– Suksee-koulutushanke lähti kevään aikana vauhdikkaasti käyntiin. Hankkeessa on jo kevään aikana toteutettu koulutuspäiviä, webinaareja ja yritysvierailuja. Varsinkin yritysvierailut ja koulutuspäivien ja webinaarien yrittäjäpuheenvuorot on koettu antoisiksi ja niiden on koettu antavan oppia ja intoa myös omaan tekemiseen. Tärkeä osa päivien antia on ollut myös verkostoituminen. Koulutuspäivissä ja webinaareissa on käsitelty aiheita sukupolvenvaihdokseen, johtamiseen, hyvinvointiin ja markkinaosaamiseen liittyen, Mäki-Asiala kertoo.

Pääasiassa Suksee järjestää siis monipuolista koulutusta, julkaisee koulutusmateriaalia sekä tekee monikanavaista ja vuorovaikutteista viestintää. Myös erilaiset opintomatkat ovat osa hankkeen toimintaa.

– Kesän aikana hanke tekee opintomatkan Okran maatalousnäyttelyyn ja hankkeessa tullaan julkaisemaan myös podcast-sarjaa, jossa pureudutaan hankkeen eri teemoihin yrittäjien ja alan eri asiantuntijoiden kanssa, Mäki-Asiala kertoo.