Uutinen
01.08.2022

Suomi ja Euroopan komissio sopuun tulevien vuosien maatalouspolitiikasta

Suomi ja Euroopan komissio ovat päässeet neuvotteluratkaisuun siitä, miten EU:n maatalouspolitiikkaa sovelletaan Suomessa vuoden 2023 alusta lähtien. Tämä ns. CAP-suunnitelma määrittää maatalouden tukemisen ja harjoittamisen ehtoja vuosille 2023-2027.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen pitää lopputulosta viljelijöiden kannalta myönteisenä ja tärkeänä:

– Kova neuvottelu-urakka tuotti hyvän tuloksen viljelijöiden kannalta. Pidän tärkeänä, että tulevaisuutta miettivät tilat saavat nyt selkeän näkymän tukipolitiikasta vuosiksi eteenpäin.

– Sopu merkitsee vakautta ja selkeyttä. Neuvotteluihin liittyneet monet huolet eivät toteutuneet. Esimerkiksi julkisuudessa paljon esillä olleiden turvepeltojen käyttö ruuantuotannossa jatkuu myös tulevaisuudessa, Kurvinen kertoo.

– Työtä on vielä paljon edessä kansallisen lainsäädännön valmistelussa sekä toimeenpanossa tukijärjestelmien käyttöönotossa ennen ensivuoden viljelijätukien hakua keväällä.

Neuvottelutulos on Suomelle taloudellisesti merkittävä: Uuden CAP-suunnitelman kautta maksetaan tukia suomalaisille viljelijöille sekä maaseutualueiden muille yrittäjille ja yhteisöille vuosittain yhteensä vajaat 1,7 miljardia euroa, josta EU:n maksama osuus on noin 875 miljoonaa euroa. Suomen vuosittain EU:lta saamasta rahoituksesta yli 60 % kohdistuu maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen.

CAP-suunnitelman neuvottelut

Suomi lähetti valtioneuvoston hyväksymän esityksen Suomen CAP-suunnitelmasta komissiolle vuoden 2021 lopulla, jonka jälkeen komissio antoi 220 havaintoa Suomen CAP-suunnitelmasta maaliskuun lopussa. Tältä pohjalta Suomi ja komissio kävivät huhtikuusta heinäkuun puoliväliin saakka tiiviin neuvotteluprosessin Suomen CAP-suunnitelman hyväksymiseksi.

Komissiolla oli havaintoja erityisesti CAP:n ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettitoimista sekä monista yksityiskohdista. Neuvotteluja komission kanssa käytiin kaikilla tasoilla mukaan lukien kahdesti ministeri Kurvisen ja komissaari Janusz Wojciechowskin välillä.

Suomen CAP-suunnitelman kansalliset painopisteet ovat aktiivinen ruuantuotanto, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Neuvottelutulos toteuttaa nämä keskeiset tavoitteet.

Komission muodollista hyväksyntää Suomen CAP-suunnitelmalle odotetaan syyskuussa 2022. Syksyllä annetaan eduskunnalle myös ehdotukset kansalliseksi lainsäädännöksi, niitä täydentävät alemman asteiset säädökset sekä viimeistellään tarvittavat tietojärjestelmät. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa CAP-suunnitelman toimeenpanon vaiheista internetsivuillaan, eri tilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Uuden CAP-suunnitelman toimeenpano alkaa vuonna 2023 ja uusi CAP-suunnitelma on voimassa vuoteen 2027 asti.

Suomen vastaukset komission 220 havaintoon lähetetään komissioon yhdessä neuvottelujen pohjalta muokatun CAP-suunnitelman kanssa. Vastaukset julkaistaan MMM:n CAP27-sivuilla, kuten myös muokattu CAP-suunnitelma.

Lopullinen versio suunnitelmasta lähetetään komissiolle tekstien viimeistelyn jälkeen lähipäivinä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen p. 0295 16 2322
maatalousneuvos Kari Valonen p. 0295 16 2047

Liittyvät aiheet