Uutinen
07.04.2022

Tilusjärjestely tuo selkeitä hyötyjä – tule jatkamaan keskustelua!

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kyselytutkimuksen mukaan tilusjärjestelyt ovat tunnettuja Keski-Pohjanmaan viljelijöiden ja viljelystä luopuneiden joukossa.  Maakunnassa on toteutettu useita tilusjärjestelyhankkeita ja viljelijät näkevät ne tarpeelliseksi keinoksi parantaa peltoviljelyä ja sen kannattavuutta. Peltonsa vuokranneet taas ovat moninaisempi joukko, joilla useilla ei ole tilusrakenteen kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Kaikkia pellonomistajia kuitenkin tarvitaan kehitettäessä maatalouden tilusrakennetta paremmaksi tulevaisuuden tarpeita varten.

Tilusjärjestelyllä tilusten sijaintia, muotoa ja kokoa järkevöittämällä voidaan muodostaa aiempaa helpommin viljeltäviä ja suurempia peruslohkoja. Se mahdollistaa nykyaikaisen konekannan sujuvan käytön. Samalla liikennöinti järkevöityy, polttoainekulut pienenevät ja kaukana sijaitseville peltotilkuille tai peltoheitoille voi löytyä vaihtoehtoista käyttöä. Erityisesti viljelijät korostivat, että tilusjärjestelyillä voidaan parantaa peltojen sijaintia niin, että ne ovat lähempänä tilakeskusta, lisäksi ojien ja teiden kuntoon laitto helpottuu.

– Tällaisilla parannuksilla on selkeä vaikutus myös viljelyn kannattavuuteen, toteaa tutkija Susanna Lahnamäki-Kivelä Lukesta.

Lue lisää Luken uutisesta: Viljelijöillä halukkuutta kehittää tilusrakennetta – viljelystä luopuneiden kiinnostusta tilusrakenteen parantamiseen tulisi kehittää

Koko raportti luettavissa: Pellonomistajat ja maatalouden tilusrakenteen kehittäminen 2020 -luvulla

Tule mukaan keskustelemaan tilusjärjestelyistä, tilusvaihdoista sekä tilusrakenteen kehittämisestä täällä alustalla, olemme luoneet tätä varten oman ryhmän Tilusrakenteella kilpailukykyä.