Uutinen
07.08.2023

Tule mukaan eurooppalaiseen SoildiverAgro-viljelijäyhteisöön!

Haluaisitko liittyä eurooppalaiseen @SoildiverAgro– yhteisöön, missä viljelijät vaihtavat kokemuksia ja saavat uutta tietoa maaperän vakauden ja resilienssin ylläpitämisestä, samalla vähentämällä ulkoisia tuotantopanoksia ja lisäämällä satotasoja?

SoildiverAgron tavoitteena on edistää sellaisia uusia maanviljelytoimenpiteitä ja -käytänteitä, jotka parantavat maaperän geneettistä ja toiminnallista biologista monimuotoisuutta, jotta ulkoisia tuotantopanoksia vähentämällä, mutta kuitenkin satotasoja ja sadon laatua lisäämällä turvattaisiin peltojen tuottamat ekosysteemipalvelut ja EU:n maatalouden pyrkimykset kohti vakautta ja kestävyyttä.

Kuva Hanna Koikkalainen.

Tutkimushankkeessa toivotaan mukaan eurooppalaisia viljelijöitä, jotka harjoittavat kestävää maataloutta ja jotka saavat motivaationsa ja hyötyvät siitä. Mukaan halutaan myös viljelijöitä, jotka olisivat kiinnostuneita tietämään enemmän tällaisista viljelykäytännöistä. Ajatuksena on viljelijöiden yhdistäminen seminaarien ja muiden tapahtumien avulla, joissa viljelijät voisivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa käytänteistä liittyen maaperän biologisen monimuotoisuuteen, ja siihen kytkeytyvään tuotantoon ja ekosysteemipalveluihin. Hanke ottaa ilmoittautumisen jälkeen yhteyttä ja kutsuu eri aktiviteetteihin.

Ilmoittaudu täältä.

Lisätietoa SoildiverAgro-yhteisöstä.