Uutinen
20.12.2023

Tutustu Lapin ELY-keskuksen vuoden 2024 yritys- ja hanketukien hakujaksoihin

Tutustu Lapin ELY-keskuksen vuoden 2024 yritys- ja hanketukien hakujaksoihin

Lapin ELY-keskuksen maaseuturahaston yritys- ja hanketuissa on jatkuva haku, mutta hankkeet valitaan rahoitukseen valintajaksoittain.

Hankkeiden valmisteluun voi hakea valmistelurahaa (5000 euroa) rajatuin ehdoin: valmistelurahaa voi hakea jatkuvasti ja myös päätöksiä valmistelurahaan tehdään sitä mukaa kuin niitä haetaan. Valmistelurahaa voi hakea yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeiden, älykäs kylä -hankkeiden sekä EIP-hankkeiden valmisteluun. Valmistelurahaa myönnetään harkinnan mukaan normaalia enemmän valmistelua vaativiin hankkeisiin. Lapin ELY-keskus varaa vuodelle 2024 valmistelurahaa 50 000 euroa. 

Lapin ELY-keskus myöntää yritys- ja hanketukea vain Lapin alueellisen kehittämissuunnitelman 2023-2027 mukaisille hankkeille, jotka täyttävät lisäksi valtakunnalliset maaseuturahaston kriteerit ja joihin rahoitus riittää ko. vuodelle varattavan rahoituskehyksen puitteissa.

Yritystuen valintajaksot vuonna 2024

 • 16.10.2023-15.1.2024
 • 16.1.2024- 15.3.2024
 • 16.3.2023 – 15.5.2024
 • 16.5.2024 – 15.8.2024
 • 16.8.2024 – 15.10.2024

Hanketuen valintajaksot vuonna 2024:

 • 1.11.2023-31.1.2024
 • 1.2.2024- 30.4.2024
 • 1.5.2024 – 30.9.2024
 • 30.9.2024 – (31.1.2025)

Hanketukien valintajakson 1.11.2023-31.1.2024 painopisteenä ovat erityisesti

 • Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet: osallistujina 3-10 yritystä.
 • Saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kehittäminen: teemana erityisesti digitalisaatio ja matkailu
 • Älykäs kylä -hankkeet: läpileikkaavana teemana esim. maaseudun digitalisaatio
 • Maaseudun ympäristönhoito sekä perinnemaisemien ja kulttuuriympäristön säilyttäminen 
 • EIP (Euroopan innovaatiokumppanuuden) -hankkeet, joiden tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa havaittuja ongelmia ja kehittää uusi tuotteita tai menettelytapoja ongelmien ratkaisuksi.
 • Maaseudun nuoret ja kansainvälisyys 

Valintajaksolla 1.2.2024- 30.4.2024 painopisteenä ovat

 • Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet.
 • Maaseudun palvelut erityisesti digitaaliset palvelut (koko Lappia tai useampaa kuin yhtä kuntaa koskevat hankesuunnitelmat).
 • EIP-hankkeet

Valintajaksolla 1.5.2024-30.9.2024

 • Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet
 • Maaseudun vetovoimaa lisäävät hankkeet
 • EIP-hankkeet

Kaikilla hanketukien valintajaksoilla on mahdollista hakea hankkeita myös alueiden välisinä hankkeina esim. sekä Lapin että Pohjois-Pohjanmaan alueella tai esimerkiksi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Hakemus voidaan jättää siihen ELY-keskukseen, jonka alueella on pääosa toiminnasta.

Lapin ELY-keskuksen muut hakujaksot

 • Laajakaistainvestointien haku on käynnissä ja päättyy helmikuun lopussa 29.2.2024
 • Yleishyödyllisten vesihuoltoinvestointien hakujakso 1.1.2024-31.3.2024
  • vesihuoltoon liittyviä suunnitteluhankkeita voi hakea jatkuvasti normaalien hankehakujen valintajaksoissa (suunnitteluhankkeet haetaan tiedonvälityshankkeina)
 • Yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien hakujakso 1.2.2024- 30.4.2024
 • Toinen laajakaistahaku 1.5.2024-31.8.2024
 • Maaseudun matkailua tukevat yleishyödylliset reitistöhankkeet 1.5.2024-31.8.2024
  • Huomioidaan erityisesti reitit, joilla on merkitystä maaseudun matkailuyritysten ja kylien asukkaiden lähiliikuntapaikkoina ja joiden pohjalta on mahdollista tuotteistaa alueen palveluita. Valintajaksolla ei tueta moottorikelkkareittejä eikä alamäkipyöräilyratoja. Etusijalla ovat hankkeet, joihin ei ole mahdollista saada muuta julkista rahoitusta esim. valtion budjetista.