Uutinen
20.06.2024

Vaikuttavuuskiihdyttämö EU:n maaseuturahoitteisten hankkeiden jatkopolkujen tueksi

Vaikuttavuuskiihdyttämö alkutuotantoon kytkeytyvien valtakunnallisten kehittämishankkeiden ja EIP-hankkeiden tulosten levittämiseen ja jatkon suunnittelemiseen käynnistyy – kaikkia hankkeiden parissa toimineita pyydetään vastaamaan kyselyyn.

Kiihdyttämön tarkoituksena on tukea hankkeiden tulosten jakamista mahdollisimman laajalle ja auttaa hankkeiden jatkoaskelien suunnittelussa. Vaikuttavuuskiihdyttämön toteuttavat Maaseutuverkosto yhdessä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan kanssa.

Mikä on vaikuttavuuskiihdyttämön tarkoitus?

EU:n maaseuturahoitusta saaneissa valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ja EIP-hankkeissa on tehty ansiokasta työtä, jonka tulosten laajemmalle leviämisestä hyötyisivät useat tahot. Vaikuttavuuskiihdyttämön tarkoituksena on edistää hankkeiden tulosten ja tuotosten skaalautumista eli käytäntöönvientiä.

Mitä kiihdyttämöön osallistuvat saavat?

  • Osallistujien tarpeen mukaan räätälöityä tukea tuotosten muotoiluun ja kiteyttämiseen, vaikutusten arvioimiseen, markkinakartoitukseen, kaupallistamiseen tai uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen sekä sitouttamiseen.
  • Näkyvyyttä tuloksille ja jatkomahdollisuuksia. Osallistujat vuorovaikuttavat keskenään ja saavat mahdollisuuden jatkohankkeiden yhteissuunnitteluun sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista.

Kuka voi osallistua ja mitä osallistuminen vaatii?

Vaikuttavuuskiihdyttämöön voivat hakea mukaan kaikki EU:n maaseuturahoituksen EIP-hankkeet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet, jotka kytkeytyvät alkutuotantoon. Hankkeet voivat olla jo päättyneitä tai käynnissä olevia. Kiihdyttämöön valitaan kiinnostuksensa ilmoittaneiden joukosta mukaan 5–6 tiimiä. Kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen on maksutonta ja ohjelmassa työskennellään oman hankeidean eteenpäin viemiseksi. Ohjelma sisältää yhteisiä tapaamisia sekä tiimikohtaista sparrausta.

Kiihdyttämöön voivat osallistua kaikki hankkeissa mukana olleet toimijat ohjausryhmän jäsenet mukaan lukien. Tiimi nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön sekä muut mukaan kutsuttavat tiiminjäsenet. Kiihdyttämöön voi hakea aluksi myös yksi hakija, jonka aikomuksena on kasata ympärilleen tuloksen levittämiseen keskittyvä ryhmä. Suosittelemme kuitenkin kutsumaan työstöön laajan joukon hankkeenne toimijoita vaikuttavan skaalaustyön mahdollistamiseksi. Kiihdyttämöön osallistuminen vie arviolta 3 työpäivää aktiiviselta osallistujalta. Tapaamisissa tiimit voivat edistää niitä tehtäviä, jotka muutenkin kuuluisivat hankkeen toteuttamiseen.

Alustava aikataulu ja tapaamisten teemat

Vaikuttavuuskiihdyttämö käynnistyy 16.9. ja päättyy 15.12.2024. Vaikuttavuuskiihdyttämö sisältää sekä hankekohtaista sparrausta että yhteisiä eri teemaisia tapaamisia.

  • Tapaaminen 1, (Teams): Ratkaisun muotoilun tuki, syyskuu

Ensimmäisessä tapaamisessa keskitytään määrittelemään ja kiteyttämään hankkeesta skaalattavaa tuotosta palvelumuotoilun keinoin. Tuloksena syntyy jalostettuja konkreettisia ehdotuksia ratkaisuista tai tuotoksista. Jatkotoimenpide voi olla esimerkiksi opas, jatkotutkimusidea, uusi jatkohankeaihio, kumppanuus ja konsortio tai yritysidea.

  • Tapaaminen 2, (LIVE): Vaikuttavuuden polut ja toimintaympäristö, lokakuu

Tapaamisessa keskitytään vaikuttavuuden tunnistamiseen. Työskentelyssä hyödynnetään vaikuttavuusketjua ja sen mittareita. Puheenvuorot herättelevät osallistujia vaikuttavuusajatteluun ja toisaalta toimintaympäristön tilannekuvaan.

  • Tapaaminen 3, (Teams): Rahoitusvaihtoehdot, jatkohankkeiden yhteissuunnittelu ja toimenpidesuunnitelmat, marraskuu

Kolmannessa tapaamisessa keskitytään rahoitusmalleihin ja jatkosuunnitteluun sekä törmäytetään toimijoita toisiinsa. Puheenvuoroja eri rahoitusvaihtoehtoja edustavilta tahoilta.

  • Päätöstilaisuus (Teams), jossa osallistujat esittelevät hankeensa tuotoksia yleisölle, joulukuu

Hae mukaan vaikuttavuuskiihdyttämöön

Vastaa hankkeenne tuloksia ja niiden hyödynnettävyyttä koskevaan kyselyyn ja hae mukaan vaikuttavuuskiihdyttämöön oheisella lomakkeella 21.8. mennessä!

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/vaikuttavuuskiihdyttamo

Lisätietoja EIP- ja kehittämishankkeille suunnatusta vaikuttavuuskiihdyttämöstä:
Suvi Salmela, suvi.salmela@motiva.fi puh. 0400 960128

Lisätietoja kyselystä:
Tuija Kallio, tuija.kallio@ruokavirasto.fi puh. 050 594 7993