Uutinen
18.01.2024

Vältä vaarat, ennakoi nyt maaseudun vesihuoltovarmuuteen

Vältä vaarat, ennakoi nyt maaseudun vesihuoltovarmuuteen

Erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat aiheuttaneet monenlaisia häiriö- ja riskitilanteita vesihuollon toimintavarmuudessa. Hyvällä ennakoinnilla ja nopealla reagoinnilla voidaan vahinkojen kestoa ja laajuutta minimoida. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on avoinna vesihuoltoinvestointeihin teemahaku 29.2.2024 saakka.

Vesihuoltovarmuuteen liittyvät asiat ovat nyt entistäkin ajankohtaisempia nykytilanteessa. Huoltovarmuudella tarkoitetaan varautumista mahdollisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuudenhallinnan turvaamista. Vesihuollon toimintavarmuus on tärkeä osa yhteiskunnan huoltovarmuutta. Häiriöitä vedenjakelussa aiheuttavat esimerkiksi putki- ja pumppurikot ja sähkökatkokset. Veden laadun heikkenemiseen voi vaikuttaa luonnonilmiöinä rankkasateet. Vesihuollon automatisoinnin ja digitalisointiin liittyvät tietojärjestelmien häiriöt voivat myös vaikuttaa vesihuollon toimintaan.

Vesihuoltolaitosten laatimat lakisääteiset varautumissuunnitelmat sisältävät toimintaohjeet vedenhankinnan ja -jakelun sekä jätevesien käsittelyn ja johtamisen häiriötilanteissa. Maaseudulla vesihuollosta pääasiallisesti vastaavat vesiosuuskunnat.

Vesiosuuskuntienkin toimintaympäristö on muuttunut muutamassa vuodessa

Vesi-Savon vesi-isännöitsijä Juha Rissanen toteaa, että vesiosuuskuntienkin toimintaympäristö on muuttunut muutamassa vuodessa. Toimitusajat tarvikkeille, joita ennen on ollut saatavilla helposti, voivat olla hyvinkin pitkiä. Sähkökatkot voivat olla laajoja ja pitkäkestoisia. Lisäksi viime viikkoiset kovat pakkaset ovat yllättäneet monet kiinteistönomistajat. Osuuskunnissa onkin hyvä seurata automaation avulla vedenkulutusta ja informoida kiinteistönomistajia, jos vettä epäillään juoksevan kiinteistöissä valtoimenaan.

Hyvällä ennakoinnilla ja nopealla reagoinnilla voidaan vahinkojen kestoa ja laajuutta minimoida. Varautuminen erilaisiin toimintahäiriöihin turvaa hyvälaatuisen veden saannin. EU:n maaseuturahoituksella voidaan tukea yleishyödyllisinä investointeina pienimuotoisia vesihuoltoinvestointeja, jotka liittyvät vesihuollon digitalisaatioon, energia- ja resurssitehokkuuteen sekä turvallisuutta parantaviin investointeihin.

– Tukea on mahdollista saada maaseuturahastosta esimerkiksi varageneraattorin hankintaan, kamera- ja kulunvalvontaan, vedenlaadun ja kulutuspoikkeamien havaitsemiseen tarkoitettuihin etäluettaviin mittareiden investointeihin ja varayhteysputken rakentamiseen, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Merja Osala. Tuella ei voi kuitenkaan rahoittaa korvausinvestointeja, eikä perusinfran rakentamista, toteaa Osala.

Etelä-Savon ELY-keskuksesta johtava vesitalousasiantuntija Ville Matikka mainitsee, että laadukas sekä toimintavarma vesihuolto on välttämätön edellytys väestölle ja täten kaikelle toiminnalle. Tämä tarkoittaa, että vesihuoltolaitosten ajantasaisen varautumisen tulee kuulua niiden perustoimintaan häiriöttömän palvelun takaamiseksi asiakkailleen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on avoinna vesihuoltoinvestointeihin teemahaku 29.2.2024 saakka. Tukea on mahdollista saada enintään 65 % tukikelpoisista investointikustannuksista. Tukea on haettavissa myös teemahaun päättymisen jälkeenkin jatkuvana hakuna.

Lisätietoa Pohjois-Savon ELY-keskuksen teemahausta

Pohjois-Savon ELY-keskus, rahoitusasiantuntija Merja Osala, Pohjois-Savon ELY-keskus, merja.osala(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 666