Uutinen
27.10.2023

Valtakunnallinen yritysten omistajanvaihdosten neuvonnan hakupalvelu julkaistu

Valtakunnallinen yritysten omistajanvaihdosten neuvonnan hakupalvelu on julkaistu

 – Auttaa löytämään paikallisen neuvojan Uudeltamaalta

Hakupalvelu koostuu yli 120 julkisesta ja yksityisestä toimijasta, jotka antavat matalan kynnyksen maksutonta neuvontaa yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville nykyisille ja tuleville yrittäjille.

Valtakunnallinen yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu on julkaistu 24. lokakuuta. Hakupalvelussa omistajanvaihdoksesta kiinnostunut asiakas saa kotipaikkakuntansa tai maakuntansa ilmoittamalla tiedot alueen maksutonta omistajanvaihdosneuvontaa tarjoavista toimijoista.

Hakupalvelu koostuu yli 120 julkisesta ja yksityisestä toimijasta, jotka antavat matalan kynnyksen neuvontaa yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville nykyisille ja tuleville yrittäjille. Hakupalvelussa tarjottava neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Neuvonnassa yrittäjää autetaan edistämään omistajanvaihdosta ja löytämään tarvittavat asiantuntijapalvelut omistajanvaihdoksen toteuttamiseksi.

Hakupalvelun myötä eri toimijoiden neuvontapalvelut ympäri Suomea löytyvät helpommin yhdeltä sivulta. Hakupalvelussa on mukana Suomen Yrittäjien aluejärjestöjä, kuntien elinkeinotoimia ja -yhtiöitä, ProAgria, Suomen metsäkeskus, Uusyrityskeskuksia sekä yritysvälittäjiä.

Uudenmaan neuvojat

Hakupalvelussa on yhteensä 9 omistajanvaihdosneuvonnan tarjoajaa Uudeltamaalta. Alueella neuvontaa tarjoavat seuraavat organisaatiot:

  • Finnvera
  • Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke
  • Mäntsälän Yrityskehitys
  • Novago Yrityskehitys
  • ProAgria Etelä-Suomi
  • Suomen metsäkeskus
  • Suomen Yrityskaupat
  • YritysVoimala

”Omistajanvaihdos on aina myyjän ja ostajan osalla merkittävä ja kauaskantoinen  tapahtuma, johon on syytä valmistautua huolella ja harkiten. Ulkopuolisen puolueettoman tahon käyttö on vähintäänkin suositeltavaa onnistuneeseen lopputulemaan pääsemiseksi, ja juuri tätä tukea yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu tarjoaa”, toteaa Mika Hämeenniemi YritysLohjasta.

Hakupalvelu on luotu Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen MOP -hankkeessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen kumppaneina ovat Suomen Yrittäjät ry, Suomen Uusyrityskeskukset ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoa:
Juha Tall, projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
P. +358 40 86 80 197
juha.tall@seamk.fi
MOP-hanke