Uutinen
25.10.2023

Valtakunnallinen yritysten omistajanvaihdosten neuvonnan hakupalvelu julkaistu

Valtakunnallinen yritysten omistajanvaihdosten neuvonnan hakupalvelu on julkaistu

 – Auttaa löytämään paikallisen neuvojan Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta

Hakupalvelu koostuu yli 120 julkisesta ja yksityisestä toimijasta, jotka antavat matalan kynnyksen neuvontaa yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville nykyisille ja tuleville yrittäjille.

Valtakunnallinen yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu on julkaistu 24. lokakuuta. Hakupalvelussa omistajanvaihdoksesta kiinnostunut asiakas saa kotipaikkakuntansa tai maakuntansa ilmoittamalla tiedot alueen maksutonta omistajanvaihdosneuvontaa tarjoavista toimijoista.

Hakupalvelu koostuu yli 120 julkisesta ja yksityisestä toimijasta, jotka antavat matalan kynnyksen neuvontaa yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville nykyisille ja tuleville yrittäjille. Hakupalvelussa tarjottava neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Neuvonnassa yrittäjää autetaan edistämään omistajanvaihdosta ja löytämään tarvittavat asiantuntijapalvelut omistajanvaihdoksen toteuttamiseksi.

Hakupalvelun myötä eri toimijoiden neuvontapalvelut ympäri Suomea löytyvät helpommin yhdeltä sivulta. Hakupalvelussa on mukana Suomen Yrittäjien aluejärjestöjä, kuntien elinkeinotoimia ja -yhtiöitä, ProAgria, Suomen metsäkeskus, Uusyrityskeskuksia sekä yritysvälittäjiä. Hakupalvelussa on yhteensä seitsemän omistajanvaihdosneuvonnan tarjoajaa Etelä-Karjalasta sekä Kymenlaaksosta.

Etelä-Karjalassa neuvontaa tarjoavat seuraavat organisaatiot:

 • Finnvera
 • Etelä-Karjalan Yrittäjät
 • Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut
 • ProAgria Etelä-Suomi
 • Suomen metsäkeskus
 • Suomen Yrityskaupat
 • Tulosmarkat

Kymenlaaksossa neuvontaa tarjoavat seuraavat organisaatiot:

 • Cursor
 • Finnvera
 • Kouvola Innovation
 • ProAgria Etelä-Suomi
 • Suomen metsäkeskus
 • Suomen Yrityskaupat
 • Tulosmarkat

Matalan kynnyksen neuvonta on arvokasta apua yrityksen myyntiä harkitsevalle

– Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on avain omistajanvaihdosten onnistumiseen Etelä-Karjalassa. Matalan kynnyksen neuvonta tarjoaa arvokasta apua yrityksen myyntiä harkitsevalle, auttaen näitä hahmottamaan prosessin vaiheita ja riskejä. Asiantuntijoiden osaaminen omistajanvaihdoksessa on välttämätöntä, sillä heidän tietotaitonsa auttaa säästämään aikaa ja varmistaa molempien osapuolien kannalta onnistuneen lopputuloksen. Toimivat hakupalvelut tekevät oikeiden tietojen saamisesta vaivatonta, jolloin omistajanvaihdoksen suunnittelu on helpompaa. Päätös ryhtyä prosessiin voikin olla jo vaikeampaa, toteaa Tarmo Soronen Etelä-Karjalan Yrittäjistä.

– Suomen metsäkeskus on lähtenyt aktiivisesti kehittämään omistajanvaihdosyhteistyötä alueellisten matalan kynnyksen ja kaupallista palvelua tarjoavien toimijoiden kanssa. Metsäkeskuksen huolena on metsä- ja puutuotealan elinkeinojen tulevaisuus ja erityisesti omistajanvaihdosten toteutuminen yrityksissä. Hakupalvelu kokoaa yhteen julkisia ja yksityisiä toimijoita, jotka luovat tärkeän yhteistyöverkoston matalan kynnyksen toimijoiden kesken. Suomen metsäkeskus on valtakunnallinen toimija ja hakupalvelu edesauttaa myös alueiden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämisessä. Hakupalvelun käytöstä hyötyvät neuvontapalvelun tuottajat, mutta erityisesti omistajanvaihdosta suunnittelevat yritykset, sanoo Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta.

Hakupalvelu on luotu Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen MOP -hankkeessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen kumppaneina ovat Suomen Yrittäjät ry, Suomen Uusyrityskeskukset ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoa:
Juha Tall, projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
P. +358 40 86 80 197
juha.tall@seamk.fi
MOP-hanke