Uutinen
17.05.2023

Valtakunnallisten kehittämishankkeiden haku auki – ideoita haussa kolmeen teemaan

Maaseuturahoituksen valtakunnallisten kehittämishankkeiden haku auki – ideoita haussa kolmeen teemaan

Maaseuturahoituksen valtakunnallisten maaseudun kehittämishankkeiden ideahaku kaudella 2023-2027 on avautunut. Ideahaun tarkoitus on valikoida hyviä hankehakemuksia varsinaiseen hakuvaiheeseen ja näin saada uuden rahoituskauden alkuun mahdollisimman vaikuttavia valtakunnallisia kehittämishankkeita. Teemoina ideahaussa ovat yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon, maatalouden kehittäminen valtakunnallisilla hankkeilla sekä matkailun verkostohankkeet.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena ja nyt on käynnistetty ideahakuvaihe. Ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita 21.6.2023 saakka. Ideahakuvaiheen jälkeen valitaan parhaat ideat ja käynnistetään varsinainen hakuvaihe. Jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus.

Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku on avattu kolmeen hakuteemaan:

TEEMA 1.  Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon 

Ideahaussa haetaan hankkeita, joilla edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamalla hiilen sitomista sekä edistetään kestävää energiaa. Lisäksi haetaan hankkeita, joilla edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa. Idea voi kohdistua molempiin tai vain toiseen aihepiiriin.

TEEMA 2: Maatalouden kehittäminen valtakunnallisilla hankkeilla

Ideahaussa haetaan hankkeita, joilla edistetään maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä. Valtakunnallisilta hankkeilta edellytetään laajaa näkökulmaa ja yhteistyötä toimintojen ja osaamisen kehittämiseen sekä uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä ja välittämistä alan toimijoiden käyttöön. Sisällölliset painotukset tulevat Suomen CAP-suunnitelman toimenpiteistä.

TEEMA 3: Matkailun verkostohankkeet 

Ideahaussa haetaan hankkeita, joilla lisätään matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuotetaan ja jaetaan tietoa laajasti sekä edistetään uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä. Tavoitteena on tiivis yhteistyö alueiden toimijoiden välillä, alueiden laajemmat hankekokonaisuudet ja vahva kytkentä valtakunnalliseen ja alueelliseen matkailun kehittämistyöhön. Valtakunnallisilta hankkeilta edellytetään laajaa yhteistyötä toimintojen ja osaamisen kehittämiseen sekä tiedon hyödyntämistä ja tulosten välittämistä alan toimijoiden käyttöön.

Lisätietoa teemoista ja ideahausta saat valtakunnallisten hankkeiden tietosivulta.

Lisätietoja

 Lisätietoja valtakunnallisten kehittämishankkeiden hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa: