Uutinen
06.06.2019

Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Valtioneuvoston asetus eräistä kalasaaliiden sallituista purkamissatamista (PDF)

Valtioneuvoston asetus
eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjes-telmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 68 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 208/2018:

1 §
Kynnysarvon ylittävien turskasaaliiden sallitut purkamispaikat

Liitteessä 1 luetellaan Suomessa sallitut Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuk-sen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoami-sesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 14 artiklassa tar-koitetut kynnysarvon ylittävien turskasaaliiden purkamispaikat.

Saaliiden purkaminen liitteessä 1 mainituissa paikoissa on sallittua aina.

2 §
Kynnysarvon ylittävien sekä lajittelemattomien silakka- ja kilohailisaaliiden sallitut purkamis-satamat

Liitteessä 2 luetellaan Suomessa sallitut 1 §:n 1 momentissa mainitun asetuksen 14 artiklassa tarkoitetut kynnysarvon ylittävien silakka- ja kilohailisaaliiden purkamispaikat.

Muussa kalastuksessa kuin rysä- ja verkkokalastuksessa saadut 1 momentissa tarkoitetun kyn-nysarvon alittavat lajittelemattomina purettavat silakka- ja kilohailisaaliit saa purkaa ainoastaan liitteessä 2 mainituissa purkamispaikoissa.

Saaliiden purkaminen liitteessä 2 mainituissa paikoissa on sallittua aina. 2

3 §
Kolmansien maiden kalastusalusten sallitut purkamispaikat

Euroopan unioniin kuulumattomien maiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat pur-kaa saaliita ainoastaan Helsingin satamassa arkipäivisin kello 8 ja 18 välisenä aikana.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2019.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Neuvotteleva virkamies Harri Kukka 3

Liite 1

Kynnysarvon (750 kg) ylittävien turskasaaliiden purkamissatamat: Nimi Sijaintiosoite Kunta Koordinaatit, WGS 84 -muoto
1) Kuusisen kalasatama Juha Vainion katu 97 Kotka 60.46200N 26.96400E
2) Inkoon kalasatama Kalasatamantie 131 Inkoo 60.01300N 23.94700E
3) Kasnäsin kalasatama (Ab Salmonfarm Oy) Kasnäsintie 1294 Kemiönsaari 59.92150N 22.41300E
4) Käldingen kalasatama Sandöntie 162 Parainen 60.18080N 22.06150E
5) Tuomaraisten kalasatama Kalarannantie 173 Taivassalo 60.52050N 21.66000E
6) Suukarin kalasatama Satamantie 2 Uusikaupunki 60.79500N 21.38850E
7) Rauman kalasatama Anderssonintie 2 Rauma 61.12700N 21.47400E
8) Reposaaren kalasatama Satamapolku 20 Pori 61.60550N 21.45850E
9) Krookan kalasatama Varvintie 19 Merikarvia 61.85100N 21.48150E
10) Kaskisten kalasatama Kalasatamantie 162 Kaskinen 62.34500N

21.21500E