Uutinen
07.07.2022

Valtioneuvoston asetus kalatalouden kriisituesta lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta, jolla säädettäisiin Ukrainan sodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Lausuntoaika päättyy 5.8.2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa kalatalouden alkutuotantoon eli kalastukseen ja vesiviljelyyn monin tavoin: Kalatuotteiden, kalanrehun ja kalanpoikasten vienti Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan on loppunut. Lisäksi polttoaineiden, energian, kalanrehun ja monien materiaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita.

Tuen määrä perustuisi Luonnonvarakeskuksen arvioon tuotantopanosten hinnan nousun vaikutuksista yritysten kannattavuudelle. Tukea maksettaisiin kalastus- ja vesiviljely-yrityksille laskentakaavan mukaan yritysten esittämien tietojen perusteella.

Avustuksen myöntämisestä päättäisivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tukijärjestelmä perustuisi Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. Niiden mukaisesti yrityskohtaisen tuen enimmäismäärä olisi 35 000 euroa. Yhteensä rahoitusta on varattu viisi miljoonaa euroa osana hallituksen noin 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle.

Lausuntoja pyydetään 5.8.2022 mennessä

Lausuntopyyntö  PDF

Asetusluonnos PDF

Muistio PDF

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
erityisasiantuntija Heta Ratasvuori, p. 02951 62016, heta.ratasvuori(at)gov.fi