Uutinen
18.09.2023

Vastuullisempaa kattausta ravintoloihin

Vastuullisempaa kattausta ravintoloihin

Vastuullisempaa kattausta -työkirja opastaa ravitsemisalan toimijoita kohti kestävämpää liiketoimintaa. Mission Positive Handprint -hankkeen kokoama työkirja palvelee myös alan asiantuntijoita ja koulutusorganisaatioita.

Elämme kestävyyskriisin aikaa, joka vaikuttaa vahvasti myös jo ravintola-alaan. Jotta yhteiskunta pystyy kehittymään kestävämmäksi ja pystymme takaamaan ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin tarvitaan enemmän vastuullisia toimia ja valintoja.

Ravintolan vastuullisuuden kivijalkaa muuratessa kestävämmäksi on huomioitava monia asioita ja tehtävä konkreettisia tekoja. Huomiota tulee kiinnittää niin hävikin hallintaan, energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen, kestävän ruokatarjonnan lisäämiseen kuin sosiaaliseen ja taloudelliseenkin vastuullisuuteen. Tämän laajan kokonaisuuden haltuun ottamiseksi kannattaa ehdottomasti kuunnella toisten ravintoloitsijoiden aitoja esimerkkejä ja hyödyntää sitä missä alalla on jo onnistuttu.

Vastuullisuustyö ei ole pikamatka. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, digitalisaatio ja ilmastonmuutos takaavat sen, että vastuullisuustyö on alati jatkuvaa ja koko ajan eteenpäin menevää kehittämistyötä, uusia innovaatioita sekä inspiroitumista. Vastuullisuustyön ottaminen osaksi arkipäivää takaa taloudellisesti kannattavan, ekologisesti turvallisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yritystoiminnan.

Yhteiskehittäen tuloksia

Mission Positive Handprint -hankkeen päätavoite oli tukea ravintola-alan pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä ja muutoskyvykkyyden kasvattamisessa. Konkreettisena tuloksena on syntynyt uusia, yhteiskehittäen tuotettuja vastuullisia toimintamalleja, joita pilotoitiin hankkeeseen valituissa ravintola-alan yrityksissä. Hanke tarjosi mahdollisuuden ravitsemisalan toimijoille verkostoitua ja vertaisoppia toisiltaan sekä paikallisesti että ylimaakunnallisesti. Hankkeen teemat käsittelivät mm. asiakaslähtöisyyttä ja vastuullisuusviestintää, muutosjohtamista ja ennakointiosaamista, vastuullista liiketoimintaa, vastuullisuustyötä tukevia digitaalisia ratkaisuja sekä ravitsemusosaamista ja kestävää ruokatarjontaa.

Hankkeeseen on osallistunut kestävän kehityksen asiantuntijoita edistämään ravitsemisalan kestävää tulevaisuutta. Hankkeessa on osallistettu myös alan toimijoita ja ammattilaisia. Keski-Suomesta pilottiravintoloita on ollut mukana: Teerenpeli, Hox City, Beans&More, Varjola, Hiisi Tabroom, Cielo, Cafe Europa, Villa Rana, A&C Ravintolat ja Elo.