Uutinen
09.02.2024

Viljelijät saivat huojentavia uutisia!

Viljelijät saivat huojentavia uutisia!

Ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen avautuu täydennyshaku

Ruokavirasto antaa viljelijöille mahdollisuuden täydentää viime vuoden peltotukien hakemuksiaan. Täydennyshaun vaikutus Varsinais-Suomessa on merkittävä.

Ruokavirasto avaa täydentävän peltotukihaun, jossa on mahdollista hakea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä sekä ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen-, valumavesien hallinta- ja lintupellot-toimenpiteitä. Täydentävä haku on viljelijätuissa poikkeuksellinen menettely. Peltotukien haun päättymisen jälkeen on ilmennyt, että useilla viljelijöillä on jäänyt hakematta ekojärjestelmätuen ja ympäristökorvauksen toimenpiteitä. Ruokaviraston arvion mukaan yksi syy tähän voi olla peltotukien haun yhteenveto.

– Peltotukien hakemuksen yhteenvedossa näkyivät vain tiedot haetuista tuista, mutta ei tietoja niihin valituista toimenpiteistä. Nämä tiedot olisivat voineet auttaa huomaamaan hakemuksesta puuttuvat valinnat. Siksi Ruokavirasto antaa viljelijöille mahdollisuuden hakemuksien täydentämiseen, kertoo maatalousosaston johtaja Jukka Pekonniemi.

Varsinais-Suomessa uutinen otettiin ilolla vastaan, sillä täällä puuttuvia rasteja oli jo kasvipeitteisyyden osalta yli 200 ja niiden yhteenlaskettu tukivaikutus olisi ollut noin 160 000 euroa. Yksittäisten tilojen tukimenetykset olisivat voineet kohota jopa 20 000 euroon. Lisäksi täydennyshaussa on mahdollista hakea ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen-, valumavesien hallinta- ja lintupellot-toimenpiteitä.

– Rahoituskauden vaihtuminen toi muutoksia tukihaun ehtoihin ja termeihin. Lisäksi viljelijöiden oli hankala tarkistaa hakemuksiaan uudessa järjestelmässä, joten oli huojentavaa, että hallinto pystyi reagoimaan tilanteeseen nopeasti päättämällä täydennyshaun avaamisesta, kommentoi maatalousyksikön johtava asiantuntija Maarit Solla Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ruokavirasto ohjeistaa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja viljelijöitä tarkemmin hakumenettelystä ja toimenpiteisiin kuuluvasta syysilmoituksesta helmikuun aikana. Ekojärjestelmätuki talviaikaisesta kasvipeitteestä ja ympäristökorvaus kiertotalouden edistämisestä, valumavesien hallinnasta ja lintupelloista maksetaan viljelijöille kesäkuussa 2024.