Uutinen
22.01.2024

Viljelijöiden kyselytunnin 19.1. vastaukset

Viljelijöiden kyselytunnin 19.1. vastaukset

Etelä-Savon kuntien maataloushallinto ja ELY-keskus järjestivät 19.1. kyselytunnin viljelijöille syysilmoituksista ja eläintuista. Tässä artikkelissa vastataan vielä kyselytunnilla tulleisiin kysymyksiin.

 

Eläintuet: 

Onko käyttötarkoituksella väliä KuttuPALKKION kannalta?

Ei ole väliä kuttupalkkiossa käyttötavalla. Kuttupalkkiossa (A/B alueella) sukupuoli, ikä ja viitepäivä ovat merkityksellisiä. Myöskään pohjoisessa kotieläintuessa eläinrekisteriin merkityllä kutun käyttötavalla ei ole merkitystä.

Pitääkö apr-tukea haettaessa toimittaa kantakirjatodistukset joka vuosi?

APR tukea haetaan vuosittain ja sopimuksen liitteeksi pitää liittää haettavasta eläimestä kantakirjatodistus. Näkisin, että kyllä se tulee liittää vuosittain hakemuksen liitteeksi.

Eikö lampailla riitä nettikatraan lista apr-eläimistä?

Lampaista ja vuohista tarvitaan ProAgrian NettiKatras-ohjelmasta tulostettu alkuperäisrotutukilista ja itse tehty tai asiantuntijan tekemä jalostussuunnitelma. Alkuperäisrotutukilista ja jalostussuunnitelma ovat kaikista eläimistä yhteiset kokoomalistat eli niitä kumpaakin pitää toimittaa vain yksi kappale. 

Eläinten hyvinvointikorvauksesta tulleita kysymyksiä ELY-keskukseen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen:

Riittääkö, jos merkitsee pakastepussiin ternimaidon päivämäärän ja Brix – tuloksen?

Kyllä, mutta kirjanpitoa pitää säilyttää tukivuoden jälkeen neljä vuotta. Siksi suosittelen erillistä vihkoa, ettei tarvitse pakastepussia säilyttää 4 vuotta.

Paljonko tarvitaan tilaa emolle ja vasikalle, jos vasikka ehtii täyttää 6 kk syksyllä?

Jos vasikka on vieroittamaton, niin 10 m2 riittää emolle + vasikalle.

Paljonko tarvitaan tilaa emolehmälle ja kolmelle vasikalle?

Emolehmälle ja yhdelle vasikalle 10 m2 ja seuraaville vasikoille 2,25 m2 / vasikka eli yhteensä 14,5 m2.

 

Lisäksi kysymyksiä on tullut uudesta eläinten hyvinvointilaista (693/2023), joka astui voimaan 1.1.2024. Hyvinvointilaissa on osittain täysin uusia säännöksiä ja osittain muuttuvia säännöksiä.

Lisätietoa asiasta saatavilla myös Ruokaviraston sivuilla.  

 

Syysilmoitus: 

Voiko kasvulohkoja kopioida suoraan toimenpidelohkoiksi?

Kyllä voi karttanäkymässä, yläpalkin työkaluista.

Tarvitseeko minun tilalla tehdä syysilmoitusta kasvipeitteisyydestä?

Jos kaikki pellot on pysyviä nurmia etkä ole hakenut ekojärjestelmän kasvipeitteisyystoimenpidettä, sinun ei tarvitse tehdä syysilmoitusta. Muutoin ko. ilmoitus tulee tehdä.

Mitä tapahtuu, jos en tee syysilmoitusta kasvipeitteisyydestä?

Ehdollisuuden seuraamus tulee kaikkiin tukiin (huomautus tai %-seuraamus). Et saa ekojärjestelmän kasvipeitteisyyskorvausta, vaikka olisit hakenut sitä peltotukihaussa.

Käykö Yaran Biotiitti maanparannusaineena kiertotalouden toimenpiteessä?

Biotiitti on kaivannainen, kuten kalkki, jossa lannoitusvaikutus. Kävisi toimenpiteeseen, jos koostuisi esim. biotiitistä ja turpeesta tms. orgaanisesta aineesta.

Yaran Biotiiti yksinään ei käy kiertotalouden edistämisen toimenpiteeseen. 

Mitä teen, jos toimenpidelohkon jako ei onnistu eli en onnistu luomaan yhdelle peruslohkolle useampaa toimenpidelohkoa?

Kyseessä on sovellusvirhe, jonka syytä vielä selvitellään. Tallenna tällöin lohkolle yksi toimenpidelohko ja lähetys-välilehdellä olevaan lisätieto-kohtaan merkitse muiden toimenpidelohkojen tiedot. Tiedot korjataan myöhemmin ilmoituksellesi muutosmerkinnällä. Huomaa, että Vipu-neuvojan laskelma ei näytä tässä tapauksessa oikein.

Onko sänki vai aito kasvipeite, jos nurmi, viherlannoitusnurmi on niitetty tai korjattu syksyllä tai kesän aikana? Entä maisemapeltojen kohdalla, jos on niitetty syksyllä eli aito kasvipeite vai sänki?

Talven yli säilyvä nurmikasvusto on aito kasvipeite. Jos nurmi on syksyllä päätetty kemiallisesti, eikä ole muokattu, silloin on sänki.

Jos viljan aluskasviksi on kylvetty kerääjäkasvi ja se on syksyllä päätetty glyfosaatilla. Onko se sänki, vaikka kerääjäkasvi on kylvetty?

Kemiallisesti tuhotut muokkaamattomat kasvustot ilmoitetaan sänkenä.

Luonnonhoitopelto kuuluko se aitoon kasvipeitteeseen, jos on kesällä/syksyllä niitetty?

Kyllä.

Miten ilmoitetaan lokakuussa istutettu talvivalkosipuli?

Vastausta tarkennetaan myöhemmin.

Ruokaviraston sivuilla olevan ohjeen mukaan sipulit ovat kasvipeitteettömiä. Jos talvivalkosipulilla on riviväli esim. nurmella, niin voi ilmoittaa aito kasvipeite. Sama esimerkiksi parsalla.

Jos peruslohkolla on 2 kasvulohkoa: kasvimaa 0,09 ha ja nurmi 1,96 ha. Miten ilmoitetaan? Kasvimaalla kasvaa marjapensaita, nurmea, mansikkaa, perunaa yms.

Jos kasvimaalla on kasvipeitteettömäksi ilmoitettavia kasveja (mm. perunat, porkkana, sipulit) vähintään 0,05 ha, niin kasvipeitteettömästä alasta tulee muodostaa oma toimenpidelohko. Jos mansikkaa, nurmea ja muita kasvipeitteisyyteen kelpaavia kasveja on niin paljon, että jäljelle jäävä osuus on alle 0,05 ha, niin koko lohkon voi ilmoittaa aitona kasvipeitteenä.

Voiko aito kasvipeitteen kiteyttää, jos kasvi on monivuotinen ne ovat aito kasvipeitteisiä ja yksivuotiset kasvit sängelle?

Ei ole väliä, onko kasvi yksi- tai monivuotinen. Kasvipeitteisyyslajiksi ilmoitetaan aito kasvipeite, jos alalla on korjaamaton kasvusto, alalle on kylvetty syyskasvi tai muu kasvi tai alalla on esimerkiksi talven yli säilyvä nurmikasvusto. Sänki ilmoitetaan, jos alalla on seuraavien kasvien sänki tai kemiallisesti tuhottu muokkaamaton kasvusto: viljat, tattari, kvinoa, öljykasvit, kuitukasvit, palkokasvit ja siemenmausteet sekä näiden seoskasvustot sekä nurmikasvit.

Eikös niin, ettei suurtakaan väliä, sänkeä, vai aitoa, mutta oikein ilmoittamalla voi välttää selvityspyynnön?

Näin on, molemmat täyttävät kasvipeitteisyysvaatimusta.

Jos keväällä näyttää, että aito kasvipeitteeksi merkitty lohko onkin osittain tai kokonaan tuhoutunut talven aikana, niin voiko keväällä korjata sängelle jälkikäteen?

Syysilmoituksen muutosaikana eli 23.5. asti tietoja voi muuttaa tarpeen mukaan.

Miten rehuherne sänki, joka on syksyllä kevytmuokattu lapiorullaäkeellä?

Yhteen kertaan syksyllä muokatulle palkokasvialalle ilmoitetaan kasvipeitteisyyslajiksi kevennetty muokkaus. Alalle ei makseta ekojärjestelmän kasvipeitteisyystukea.

Miten lietemäärien ilmoitus tulisi toteuttaa? Eli jos on vastaanottanut lietettä niin pitääkö merkitä m3 määrä toteutuneen levitysmäärän mukaan vipu ilmoituksessa, sama omissa lietteissä? Kun tuen ehto on se 15m3. Ja jos levityskertoja 2 onko kaikki merkittävä?

Levitysmäärä ilmoitetaan toteutuneen mukaan toimenpidelohkoittain. Jos minimilevitysmäärä täyttyy yhdellä kerralla, ei tarvitse välttämättä ilmoittaa muita samalle lohkolle tehtyjä levityskertoja. Vastaanotetusta lietteestä tulee liittää mukaan lomake 469L tai muu vastaavat tiedot sisältävä liite.

Tuleeko lisäselvityspyyntö vipu mobiiliin keväällä, jos siihen on tarvetta? Onko tietoa mihinkä mennessä lisäselvityspyyntö tulee, jos on tullakseen syysilmoituksen puitteissa? Tuleeko siitä viesti, jos vipu mobiilissa on tarvetta lisä selvitykseen?

Selvityspyynnöt toimivat samoin kuin peltotukihaussa. Pyynnöstä tulee tekstiviesti ensisijaiselle viljelijälle. Aikataulut tarkentuvat kevään aikana ja niistä tiedotetaan erikseen Ruokaviraston ja kuntien tiedotteissa.