Uutinen
14.11.2023

Vinkkejä aloittavalle viljelijälle

Vinkkejä aloittavalle viljelijälle

Mitä maatilayrittäjän on hyvä tietää tukijärjestelmän ja hallinnon taustoista?

Tukijärjestelmä välttämätön osa yritystoimintaa

Yrittäjän riittävä ymmärrys tukijärjestelmän perusperiaatteista sekä tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan käyttö mahdollistaa yritykselle parhaiden valintojen tekemisen.  Maataloudentukijärjestelmä on olennainen tekijä maatalouden yritystoiminnassa alkaen maatilayrityksen strategisista valinnoista päättyen pieniin viljelyteknisiin tai eläintenhoitoon liittyviin tekoihin. Tukijärjestelmän hallinta on yksi välttämätön osa maatilan hoidossa peltoviljelyn, eläinten pidon, talouden hallinnan tai ympäristön huomioimisen rinnalla.

Perehdy ja kysy oma-aloitteisesti

Kun aiot hakea maatalouden tukia, perehdy oma-aloitteisesti maatalouden tukijärjestelmään ja eri tukiin. Materiaalia löytyy sähköisesti mm. Ruokaviraston, neuvontaorganisaatioiden tai MTK:n sivuilta. Maaseutuhallinto yhdessä em. tahojen kanssa järjestää myös monenlaisia koulutuksia. Asiaa on paljon ja monimutkaista, mutta perehtymällä oma-aloitteisesti pääsee tehokkaimmin kysymään syventäviä, omia tarpeitasi palvelevia kysymyksiä. Kaikkea ei tarvitse hallita ja neuvonta-apua kyllä on tarjolla.

Vipu- ja Vipu-mobiili hallintaan

Vipu-palvelu ja sen tukena oleva mobiilisovellus Vipu-mobiili ovat helppokäyttöisiä ja välttämättömiä sähköisiä työkaluja asiointiin maataloustukihallinnon kanssa. Näiden palveluiden merkitys maatilan johtamisessa ja suunnittelussa tulee kasvamaan, kun ne itse monipuolistuvat ja samalla muiden maatalouden sovellusten integraatio hallinnon palveluiden kanssa kehittyy.

Maataloushallinto tukena

Kunnan maaseutuviranomainen on viljelijän inhimillinen lähilinkki maatalouden hallintojärjestelmään. Msv on se elävä ihminen, jolta voi kysyä puhekielellä tukiin liittyvistä asioista ja jolta myös saa selkokielisen vastauksen. Msv toteuttaa hallintoa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia kohtaan. Msv:n toiminta onnistuneimmillaan ei korosta säännösten rajoitteita vaan niiden mahdollisuuksia. Näillä periaatteilla msv. toteuttaa maaseudun kehittämistehtävää joka päivä. ELY-keskuksen maaseudun elinkeinojen palvelut auttavat mm. investointeihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Toimijaverkosto käytettävissä

Hallinnon tarjoaman palvelun lisäksi viljelijän tukena on useita tahoja kuten esim. neuvontaorganisaatiot ja -yritykset, tuottajaosuuskunnat, MTK, paikalliset alan hankkeet. Jokaisella on oma erityinen näkökulma, erityinen osaamisalue ja painotus, mutta keskeisenä yhteisenä päämääränä on maaseudun elinkeinojen menestyminen. Eri tahojen hyvä yhteistyö luo maaseudun elinvoimaa enemmän kuin niiden yksittäisten toimintojen summa olisi.

Neuvontakorvaus

Neuvontakorvaus on todella edullinen ja monipuolinen tuki monipuolisen neuvonta-avun hankkimiseen. Jokainen maatila voi saada neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–2027. Viljelijän tarvitsee maksaa neuvonnasta mahdollisen 75 euroa/tunti ylittävän osuuden ja arvonlisäveron osuuden. Neuvonta korvausta tila voi saada viljelijätukien ehtoihin, hyvinvointiin ja työntekoon, maatilasi kehittämiseen ja muutoskestävyyteen ja tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

 

Kirjoittaja Lassi Keränen toimii maaseutusihteerinä Puolangalla.

Puolanka on järjestäjäkunta Puolangan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, joka toimii Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kuntien alueella. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden toiminta perustuu lakiin maaseutuhallinnon järjestämisestä, maksajavirastosopimukseen Ruokaviraston kanssa sekä kuntien antamiin mm. maaseudun kehittämiseen liittyviin tehtäviin.