Uutinen
21.11.2023

Vinkkejä energiatehokkuuteen

Vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseksi

Mitä tukia on saatavissa yrityksen tai kylätalon energiatehokkuuden parentamiseksi? Leader-asiantuntijat vinkkaavat.

Ota energiatehokkuuden järjestelmällinen edistäminen, mittaaminen ja seuranta osaksi yrityksesi tai yhdistyksesi arkea. Ota energiatehokkuus huomioon myös tuotesuunnittelussa. Aloita investoinnit toimista, joiden takaisinmaksuajat ovat lyhyet. Investointi parantaa usein myös turvallisuutta ja olosuhteita sekä nostaa kiinteistön arvoa. Parantamalla yrityksesi energiatehokkuutta ja panostamalla uusiutuvan energian käyttöön torjut myös ilmastonmuutosta.

Mikäli koet, että yrityksesi energiatehokkuus kaipaisi parantamista, on tukea siihen mahdollisuus hakea mm. Leader-ryhmistä, Business Finlandista ja ELY-keskuksista.

Vinkkejä energiatehokkuuteen yrityksissä

1) Leader-tuet ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun mikroyrityksille:

Energiainvestoinnin suunnitteluun: Kehittämistuen avulla voi hankkia ulkopuolista asiantuntijapalvelua rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämiseksi ja tarkempiin energialaskelmiin Leaderista haettaviin investointeihin. Tukimäärä 2000 €.

Energiainvestointeihin: Energiatuessa ei edellytetä muiden investointitukien tavoin yritystoiminnan laajentamista. Tukea voi käyttää seuraaviin asioihin:

– energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan

– uusiutuvan energiamuodon käytön lisäämiseen

– energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.

Tuella voi hankkia esim. lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Tukea on mahdollisuus saada Leaderista 30 %. Tukimaksimi vaihtelee Leader-ryhmittäin.

Tuki uusiutuvan energian tuotantoon on 20 – 30 % toimenpiteen mukaan.

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/mikroyritysten-energiainvestoinnit/

2) Business Finland myöntää energiatukea uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja selvityksiin sekä investointeihin. Tuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatuki – Business Finland

3) ELY:n kautta on mahdollista saada tukea 20–50 % toimenpiteen mukaan.​

https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus  Hyvää tietoa myös täältä: Energiatehokkuus – Suomi.fi

Vinkkejä energiatehokkuuteen yhdistyksissä 

Monilla yhdistyksillä on käytössä oma tila tai rakennus, jossa yhdistys toimii. Usein rakennuksilla on jo ikää ja historiaa takanaan, ja siksi niiden käyttö modernien sisälämpötilatottumusten puitteissa voi asettaa niiden energiakulutuksen ja siten myös rakennuksen käyttöön liittyvät päästöarvot aiempaa korkeammalle tasolle. Esimerkiksi kylätaloissa toimivilla tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa energiatehokkuuteen huomioimalla seuraavat asiat:

Kartoita kylätalon nykyinen käyttö, suhteuta talon käyttö sen lämmitystarpeeseen, eli päivinä joina taloa ei käytetä lämmön voi laskea alemmas energian säästämiseksi.

Seuraa sähkön- ja vedenkulutusta. Lämmöneristyksen on myös syytä olla kunnossa, jottei lämpö karkaa harakoille. Kylätalojen lämmityskustannuksia saadaan vähennettyä paitsi energiatehokkuutta parantamalla, myös sopivan lämmitysjärjestelmän avulla. Mitä enemmän on tulevia käyttövuosia, sitä kannattavampaa on investoida heti.

Tietoa asiasta tarkemmin: Kylätalot energiapiheiksi by Suomen ympäristökeskus – Finnish Environment Institute – Finlands miljöcentral – Issuu

Tukea voi hakea esim. Leader-ryhmistä sekä Business Finlandista.

1) Leaderin yleishyödyllinen investointituki:

Leader-ryhmien kautta on julkis- tai yksityisoikeudellisilla yhteisöillä mahdollisuus hakea yleishyödyllistä investointitukea. Yleishyödyllisyys tarkoittaa, että tuetusta kohteesta tai toiminnasta hyötyy iso joukko ihmisiä. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tuettava investointi voi olla rakentamista, korjaamista, laite- ja kalustohankintoja ja tuen määrä Kainuussa on hyväksyttävistä kustannuksista 50 – 65 %, maksimituki sekä tukiprosentti vaihtelee Leader-ryhmittäin.

Pienhankkeen tuki hyväksyttävistä kustannuksista on 50 – 65 %. Tukiprosentti vaihtelee Leader-ryhmittäin. Tukimuodossa on kevennetty hankesuunnitelma, jossa kustannukset saavat olla korkeintaan 8 000 euroa, tähän minimituki on 1 000 euroa ja tuki maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Pienhankkeiden haku avautuu vuoden 2023 aikana.

Hankkeiden omarahoitus voi koostua rahasta tai vastikkeettomasta työstä eli talkootyöstä.​

  • yli 15-vuotiaiden henkilöiden talkootyön arvo 20 €/tunti​
  • konetyön (traktori, kaivinkone) talkootyön arvo 40 €/tunti (+ henkilötyö 20 €/tunti = 60 €/tunti)​

Uutena tukimuotona on maaseudun toimintaympäristöä kehittävät investoinnit (tuki 40 %), jonka kohteena on maaseudun palveluja tukevat investoinnit, joilla merkitystä maaseudun palvelujen säilyttämisessä ja uudenlaisten järjestämistapojen kehittämisessä. Tukea taloudellista toimintaa kehittävään investointiin voidaan myöntää, jos markkinapuute on todettu (ei saa vääristää kilpailua).

2) Business Finland myötää energiatukea uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja selvityksiin sekä investointeihin. Tuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatuki – Business Finland

Vinkkejä energiatehokkuuteen omakotitaloissa

 Asumisessa energiatehokkuuteen kannattaa pyrkiä, koska sillä luodaan turvalliset ja terveelliset olosuhteet energiaa tuhlaamatta.

Omakotitalojen energiatehokkuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Tarkasta yläpohjan eristeet ja uusi ne tarvittaessa
  • Vaihda vanhat ikkunat ja ovet. Panosta molempien kohdalla laadukkaisiin materiaaleihin
  • Uusi ikkunoiden ja ovien tiivisteet
  • Päivitä vanha lämmitysjärjestelmä joko kokonaisvaltaisella energiaremontilla tai siirtymällä hybridilämmitykseen

Omakotitalojen energiatehokkuuden parantamiseksi myöntävät tukea ARA ja ELY-keskukset.

Hyödyllistä tietoa energiatehokkuuden parantamisesta ja niihin saatavista tukimuodoista löytyy:

Omakotitalon energiatehokkuus – Kuinka säästää selvää rahaa (taloekspertti.fi)

Energia-avustusta pientalojen korjaushankkeisiin – Omakotiliitto

Energia-avustukset 2020-2023 (ara.fi) Energiansäästövinkit TOP 5 (nivos.fi)
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi – ely – ELY-keskus

Öljylämmityksen vaihtajille on haettavissa korotettua kotitalousvähennystä vuoteen 2027 asti.

Myös muissa energiahankkeissa voi hyödyntää kotitalousvähennystä.

Hyödynnä!

Alueellinen energianeuvonta tarjoaa puolueetonta tietoa energia-asioissa. Kainuussa neuvoja voi kysyä puhelimitse maanantaisin klo 9-15 (puh. 044 971 3681) tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse energianeuvonta@feasib.com.

Leader-toimijat Kainuussa: https://www.oulujarvileader.fi/ sekä https://www.kainuuleader.fi/

Kainuun ELY-keskus: https://www.ely-keskus.fi/ely-kainuu

 

Vinkkaajat hankeneuvoja Eeva-Liisa Kemppainen ja työharjoittelija Anne Kuvaja Elävä Kainuu Leaderista

Elävä Kainuu Leader ry on yhdistysten, yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen maaseudun kehittäjätaho, joka tuo esiin ja toteuttaa ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Yhdistys myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueen yrityksille ja yhteisöille. Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat (www.kainuuleader.fi).