Uutinen
17.10.2023

Vinkkejä laajakaistarakentamista suunnitteleville

Vinkkejä laajakaistarakentamista suunnitteleville

Hyvä tietoliikenneverkko lisää maaseudulla elinvoimaisuutta. Laajakaistainvestointien hausta voi olla yhteydessä alueellisiin ELY-keskuksiin.

Mistä tässä on kysymys; valokuitua vai mobiilia yhteyttä tiedonsiirtoon

Siinä missä mobiili on langaton, valokuitu on kiinteä. Valokuituyhteys toimii kuitenkin kotona langattomasti. Kiinteä yhteys on aina tehokkaampi ja varmempi. Mobiiliyhteys puolestaan on nopeampi hankkia. Moni ottaa mobiiliyhteyden väliajaksi ennen valokuidun valmistumista. Valokuituyhteys on nopeudestaan ja varmuudestaan huolimatta paljon energiatehokkaampi mobiiliyhteyteen verrattuna. Mobiiliyhteys on myös aina jaettu lähialueen käyttäjien kanssa. Valokuitu taas on aina vain sen kiinteistön käytössä, jonne se on rakennettu.

Nettiliittymiä kaupitellaan alinomaa ja monenlaisilla toteutustavoilla; mistä on kyse?

Valokuitu on markkinoiden nopein ja pitkäikäisin nettiyhteys. Se on investointi, joka kestää käyttöä ainakin 50 vuotta. Valokuitu itsessään on ohut, puhdistetusta kvartsilasista valmistettu johdin, jossa voidaan siirtää tietoa laservalolla hyvin nopeasti. Kuidun kapasiteetti on käytännössä rajaton, mikä tekee valokuidusta tiedonsiirron tekniikkana ylivertaisen. Valokuitu johtaa dataa nopeammin kuin vanha, tuttu kupariverkko. Koko maailman tietoliikenne perustuu juuri valokuituverkkoihin.
Mobiilit yhteydet perustuvat radioaaltoihin, Ala kehittyy välitykseen käytettävän signaalin aallon pituuden ja muun välitysteknologian osalta jatkuvasti; nyt valmistellaan 6G-teknologiaan perustuvaa järjestelmää. Edelleen on käytössä aiempia vanhempia teknologioita aina 2G järjestelmästä 5G-järjestelmään. Yhteydet rakentuvat eri operaattoreiden tarjoamien dataliittymien kautta, jotka rakennetaan SIM -kortin kautta tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen/mobiililaitteeseen. Mobiiliyhteys vaatii riittävän hyvän signaalin tukiasemasta käyttöpaikalleen.

Mitä valokuidun hankkiminen maksaa?

Kuituverkon rakentaminen on vaativa hanke. Markkinoilla on valtava määrä erilaisia hinnoittelumalleja ja välillä kuluttajan on vaikea saada selkoa todellisista kustannuksista. On hyvä muistaa, että kuidun rakentaminen on liiketoimintaa ja kuluttaja maksaa siitä joko rakentamiskustannusten tai palveluiden hinnan muodossa. Yhden kuituliittymän rakentaminen maksaa rakennuttajalle tuhansia euroja. Kuluttajan on mahdollista kuitenkin hankkia itselleen kuituliittymä rakennuskustannuksia huomattavasti edullisemmin.

Miten ELYn kautta saatava tuki voi kanavoitua valokuituun pohjautuvien tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen?

ELY-keskuksien kautta on haettavissa Euroopan Unionin maaseuturahaston mukaista tukea kyläverkkojen rakentamiseen. Hankkeet on toteutettava teknologialla, joka mahdollistaa yli 1 Gbit tiedonsiirtonopeuden, joka käytännössä tarkoittaa valokuituun perustuvaa laajakaistaverkkoa.

Ketkä voivat hakea tukea?

Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt, osuuskunnat ja operaattorit. Voimassa olevissa säädöksissä ei ole rajoitusta tuensaajan koon mukaan, vaan myös yritykset voivat olla hakijana. Hakijan tulee ottaa huomioon muut tuen ehdot kuten hankealue, markkinaehtoisuus, CAP-suunnitelman tavoitteet.

Mitä suunniteltavassa hankkeessa tulisi tavoitella?

Rahoitustoimenpiteen tavoitteena on huippunopean laajakaistan saatavuuden parantaminen maaseutualueilla. Toimenpiteessä toteutetaan ns. kyläverkkoinvestointeja. Niillä lisätään maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja parannetaan yritysten toimintamahdollisuuksia. Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin.

Minne tuki käytännössä kohdentuu?

Kyläverkkohankkeita toteutetaan maaseutualueilla, joilla huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Hankkeen laajuuden tulee rajoittua yhden kunnan alueelle. Lisäksi edellytyksenä on, että kohdealueella ei ole verkkoa, joka tarjoaisi vähintään 100 Mbps:n latausnopeuden ruuhka-ajan olosuhteissa. Edellä mainittu varmistetaan kartoituksella ja julkisella kuulemisella. Tuettu tietoliikenneverkon rakentaminen on teknologiariippumatonta, mutta edellytyksenä on, että verkko takaa 1 Gbit/s nopeudella toimivan yhteyden.

Kuinka paljon tukea on käytössä mahdollista saada?

Laajakaistainvestoinneille on tämän ohjelmakauden 2023 – 2027 rahoitussuunnitelmassa varattu 53 milj. euroa (eu+valtio). Rahoitettavien hankkeiden tukitaso on muu julkinen rahoitus mukaan lukien enintään 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista (40-65 %). Maaseuturahaston rahoittamissa hankkeissa ei ole vaatimusta kuntarahoituksesta, joskin ELY-keskuskohtaiset linjaukset ovat tämän osalta mahdollisia.
Hankkeiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvat, tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, kuten tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta aiheutuvat kustannukset. Laajakaistahankkeissa hyväksyttävänä kustannusmallina käy vain tosiasiallisiin kustannuksiin perustuva malli.

Kirjoittaja Juha Määttä työskentelee johtavana asiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa.