Uutinen
13.11.2018

Vuoden 2018 hallintokyselyn tulokset: Kalatalousrahaston yleinen hallinnointi on parantunut, mutta ongelmiakin löytyy

LUONNONVARAKESKUS:

Kalataloushallinnon tuloksellisuutta selvitettiin sähköpostikyselyllä kesällä 2018. Kysely liittyi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointiin. Sen avulla selvitettiin muun  muassa miten kalataloushallinto edistyi toimintansa kehittämisessä.

Toimintaohjelman toteutus lähti hitaasti käyntiin, mutta tämän toisen kyselyn aikana hankerahoitus oli jo täydessä vauhdissa. Tämä näkyi myös kyselyn tuloksista. Kalataloushallinto oli viime kertaisiin tuloksiin nähden monien kysymysten osalta parantanut suoritustaan.

Parannettavaakin kuitenkin edelleen löytyy. Hankalampia olivat osa-alueet, joissa päätäntävalta ei ole kalataloushallinnossa vaan niissä edistyminen edellyttää tuloksellista yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa.  Kalatalousyrittäjillä, sidosryhmillä ja myös hallinnolla on yhtenäinen näkemys siitä, että ympäristö- ja petopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ei ole edistytty toivotulla tavalla. Arvosanat olivat erityisesti petopolitiikan osalta aiempaa heikompia. Yrittäjät suhtautuivat uuteen toimijakohtaiseen kiintiöjärjestelmään kriittisesti. Yrittäjien arviot olivat yleensä muidenkin kysymysten osalta sidosryhmiä kriittisempiä.

Näkemykset kalatalouden innovaatio-ohjelmista olivat vielä hajanaisia. Suurin osa yrittäjistä ei osannut kertoa mielipidettään. Sen sijaan enemmistö sidosryhmistä piti tätä uutta toimintamallia hyvänä, koska sen uskottiin hyödyntävän koko alan kehitystä.

Kalatalousrahaston yleinen hallinnointi oli vastaajien mielestä parantunut. Etenkin aikataulutus ja maksatus ovat sujuneet aiempaa luotettavammin.

Kysely lähetettiin kalatalouden yrityksille, sidosryhmille ja hallinnolle viime kesänä toisen kerran. Vastanneiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Tänä vuonna saatiin yli 300 vastausta ja lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli yrittäjiä.

Löydät hallintokyselyn tulokset täältä.