Uutinen
16.10.2020

Vuoden 2021 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku Suomenlahden lohelle ELY-keskuksesta alkaa 16.10.2020

ELY-keskus avaa vuoden 2021 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävän käyttöoikeuden haun ajalle 16.10. – 30.11.2020 klo 16:15 mennessä.

Kiintiönhaku

Kiintiön haku on mahdollinen vain käyttöoikeuksien haltijoille.

Sähköisesti täytettävä kiintiönhakulomake on osoitteessa: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10113 

Niille siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettansa ELY-keskukselle, hakulomake lähetetään kirjeenä.

On erittäin tärkeää, että hakuaikaa noudatetaan ja että vuoden 2020 kiintiömaksu on suoritettu ajallaan.

ELY-keskus tekee vuoden 2021 kiintiöpäätökset troolikalastukseen ennen vuodenvaihdetta ja silakan rysäkalastukseen sekä lohenkalastukseen alkuvuonna 2021.

Ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja kiintiön haku

Ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku koskee Suomenlahden lohenkalastusta ja on mahdollinen vain ryhmän I aloitteleville kaupallisille kalastajille, joilla on merialueelle rekisteröity kalastusalus. Tätä koskevan toimijakohtaisen kalastuskiintiön  haku vuodelle 2021 tapahtuu samalla lomakkeella kuin ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku.

Hakulomake ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja sen perusteella myönnettävän kalastuskiintiön hakemiseen on saatavilla pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hakulomakkeet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku, 30.11.2020 klo 16:15
mennessä.

Lomakepyynnöt ja tiedustelut:
Kalastusmestari Aki Koskinen, puh. 0295 023 025 aki.koskinen@ely-keskus.fi

ELY-keskuksen päätös hakemisen määräajasta