Uutinen
19.02.2021

Webinaarisarja kertoo kalatalouden innovaatio-ohjelmien ajankohtaiset kuulumiset

 

Uusi webinaarisarja kertoo kalatalouden innovaatio-ohjelmien ajankohtaiset kuulumiset. Maaliskuussa järjestettävät neljä webinaaria käsittelevät vesistökunnostuksia, vesiviljelyn innovaatioita, tulevaisuuden kalatuotteita ja kaupallisen kalastuksen uusimpia ratkaisuja. 

Voit osallistua yhteen tai useampaan webinaariin. Webinaarien tarkempi ohjelma ja osallistumislinkki julkaistaan tällä sivulla, kun ne valmistuvat. Merkkaa jo päivät kalenteriisi ja tule kuulemaan kalatalouden uusimmista tuulista!

Kalatalouden innovaatio-ohjelmista löydät lisätietoa tästä linkistä.

16.3.2021 klo 13.00-14.30 Vesistöjen kunnostaminen on osa kestävää kalavarojen hoitoa 

13.00-13.15. Kalatalouden ympäristöohjelma pähkinänkuoressa. Miten kalatalouden ympäristöohjelmassa pyritään edistämään kalatalouden kestävää kasvua?
Erikoistutkija Pauliina Louhi, Luke
Katso esityksen diat.

13.15-13.35. Uusia menetelmiä rannikon kalojen lisääntymisaluekunnostusten arviointiin. Rannikon pienvesien kalataloudellisia kunnostuksia on viime vuosina alettu toteuttamaan innokkaasti. Miten kunnostukset vaikuttavat kalakantoihin ja kalojen lisääntymiseen?
Tutkija Lari Veneranta, Luke
Katso esityksen diat.

13.35-13.55. Virtavesikunnostuskurssilla tiedot taidoiksi! Miksi ja miten virtavesiämme on kunnostettava? Miten kehittää kunnostusosaamista?
Vesiasiantuntija Janne Tolonen, Valonia
Katso esityksen diat.

13.55-14.15. Miten täpläravun leviäminen pysäytetään? Miten puroon rakennettava täplärapujen nousueste toimii? Entä miten täplärapukannan hävittämiseen tähtäävistä pyyntikokeiluista saatavan tiedon pohjalta voidaan luoda ohjeistuksia täplärapujen hävittämiseen tähtääviin tilanteisiin?
Tutkija Esa Erkamo, Luke
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

18.3.2021 klo 13.00-14.30 Riittävätkö innovaatiot suomalaisen vesiviljelyn kestävään kasvuun? 

13.00-13.30. Innovaatio-ohjelmasta ja sen spin off -hankkeista. 
Jouni Vielma, Luke
Katso esityksen diat.

13.30.-13.50. Merikasvatuksen vaikutusten etukäteisarviointi seuranta-aineistoja ja ekosysteemimallinnusta hyödyntämällä. 
Olli Malve ja Harri Kuosa, Syke
Katso esityksen diat: (Malve) ja (Kuosa)

13.50.-14.10. Kokemuksia upotettavasta verkkoaltaasta. 
Markus Kankainen, Luke, ja Sami Suominen, Lännenpuolen Lohi
Katso esityksen diat.

14.10.-14.30. Innovaatiot kiertovesikasvatuksen kannattavuuden parantamisessa. 
Jani Pulkkinen, Luke
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

24.3.2021 klo 9.00-10.30 Huomisen kalatuotteet

9.00-9.30. Tiekartta korkean lisäarvon tuotteisiin. ”Tiekartan tavoitteena on taloudellisen analyysin kautta helpottaa lisäarvotuotteiden valmistusmenetelmien käyttöönottoa ja kaupallistamista. Tiekartta toimii työkaluna tutkijoiden ja yritysten välisissä keskusteluissa.”
Erikoistutkija Jari Setälä, Luke
Katso esityksen diat.

9.30-10.00. Nyhtökalaa eri kalalajeista. – ”Voiko nyhtökalaa tehdä muistakin pikkukaloista kuin silakasta? Toimiiko särki, muikku, ahven tai kuore raaka-aineena?”
Tutkimusharjoittelija Julia Liu, VTT
Katso esityksen diat.

10.00-10.30. Työpajat tuotekehityksen apuna. –” Tutkijoiden, kala-alan ammattilaisten ja kuluttajien yhteiset työpajat ovat tehokas tapa jalkauttaa tutkimustietoa tuotekehitykseen samalla, kun tutkijat saavat uusia näkökulmia tutkimuksensa suuntaamiseen. Kuluttajien tuominen mukaan työpajoihin alleviivaa asiakaslähtöisyyden tärkeyttä kaikessa tuotekehityksessä.”
Professori Anu Hopia, Turun yliopisto
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.

31.3.2021 klo 13.00-15.00 Tutkimusta ja ratkaisuja kaupallisen kalastuksen tueksi 

13.05-13.25. Saimaan muikunkalastuksen kestävyys: kuinka samanlaisia eri kannat ovat? 
Juha Karjalainen, Jyväskylän yliopisto
Katso esityksen diat.

13.25-13.45 Innovaatio-ohjelma osana pidempää kalojen vierasainepitoisuuksien seurantaa
Panu Rantakokko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Katso esityksen diat.

13.45-14.05 Hyljekarkotinten testaus laajan rannikkokalastajaryhmän yhteistyönä
Esa Lehtonen, Luonnonvarakeskus
Katso esityksen diat.

14.05-15.00 Ponttoonirysästä vapautettujen lohien eloonjäänti – Överlevnaden av lax som släppts från pontonfällor. Esitys/presentation + keskustelu/debatt.
Petri Suuronen, Luonnonvarakeskus
Katso esityksen diat.

Liity webinaariin tästä linkistä.