Uutinen
06.06.2023

Yleishyödylliset hankkeet uudella rahoituskaudella

Yleishyödylliset hankkeet uudella rahoituskaudella

Leader-ryhmillä on uudella rahoituskaudella käytössään tutut ja vain maltillisesti muuttuneet rahoitusvälineet yleishyödylliseen kehittämiseen ja investointeihin.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi erilaiset yhdistykset (kylä-, urheilu-, kulttuuri-, metsästys- jne.), kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja säätiöt.

Leaderin yleishyödyllisillä investointihankkeilla voidaan tukea maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämistä, ympäristöinvestointeja sekä pieniä vesihuoltoinvestointeja. Tuki investointihankkeisiin on 65 %, mutta maksimitukimäärä (€) vaihtelee Etelä-Pohjanmaan alueella Leader-ryhmittäin.

Tällä rahoituskaudella on mahdollista tukea 40 % tuella ns. yhdistyksen liiketoimintaa eli sellaisia investointeja, jotka eivät täytä yleishyödyllisille investoinneille asetettuja vaatimuksia, mutta jotka tukevat maaseudun palveluja ja joiden osalta on todettu markkinapuute.

Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitetaan Leaderista pääsääntöisesti 80-90 % tuella, mutta tässäkin on ryhmäkohtaisia eroja sekä tukiprosenteissa että maksimitukimäärissä, jotka onkin syytä tarkistaa omalta Leader-ryhmältä. Kehittämishankkeet voivat olla alueellisia, alueidenvälisiä tai kansainvälisiä. Kun yleishyödyllistä kehittämishanketta haetaan Leader-ryhmältä siinä ei edellytetä yhteistyökumppanuuksia, kuten esimerkiksi ELY-keskuksesta haettaessa.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi maaseudun palveluja, vapaa-ajan- ja harrastusmahdollisuuksia, nuorten, kylien ja yhteisöjen toimintaa sekä elinkeinoja kehittäviin hankkeisiin. Tuettavia ovat myös luonnonvarojen kestävää hoitoa, ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sekä maatilojen kilpailukyvyn kehittämistä ja nykyaikaistamista koskevat hankkeet. Älykäs kylien kehittäminen (Älykkäistä kylistä lisätietoa täältä) on sekin mahdollista. Lisäksi voidaan rahoittaa koulutus- ja tiedonvälityshankkeita sekä erilaisten selvitysten ja suunnitelmien tekoa.

Uutena rahoitusvälineenä Leaderiin ovat tulleet pienhankkeet. Pienhankkeet ovat 2.000-8.000 kustannusarviolla toteutettavia itsenäisiä kehittämis- tai investointihankkeita. Niiden hakumenettelyä on yksinkertaistettu ja ne ovat luonteeltaan kertakorvaushankkeita. Pienhankkeet tulevat hakuun Hyrrässä syksyn 2023 aikana.

Kertakorvauksena maksettavan 5.000 € valmistelutuen voi hakea isompien hankkeiden valmisteluun. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Älykäs kylä -hankkeet sekä viljelijä- ja yritysryhmähankkeet.

Lue lisää hanketuista Ruokaviraston sivuilta.