Uutinen
08.02.2024

Ympäristösopimusten käsittely vuonna 2023 haettujen maisemanhoito- ja kosteikkosopimusten osalta on loppusuoralla

Ympäristösopimusten käsittely vuonna 2023 haettujen maisemanhoito- ja kosteikkosopimusten osalta on loppusuoralla

Ympäristösopimusten käsittely vuonna 2023 haettujen maisemanhoito- ja kosteikkosopimusten osalta on loppusuoralla. Tukimaksut alkavat 15.2. (ennakko 85 %) ja päätökset lähetetään sen jälkeen helmi/maaliskuun aikana. Päätökseen on mahdollista hakea oikaisua.

Maatalousluonnon- ja maisemanhoitosopimusten tavoitteena on säilyttää ja edistää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta merkittäviä perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia. Kosteikkosopimusten tavoitteena voi olla mm. kasvihuonepäästöjen vähentäminen tai vesiensuojelu.

Kaikille sopimusaloille on tehtävä hallinnollinen tarkastus eli maastokatselmointi (maastokäynti). Maastokäynnin aikana arvioidaan alueen tukikelpoisuus ja mitataan tukikelpoinen pinta-ala. Suurimmalla osalla vuoden 2023 hakemuksilla olevista lohkoista maastokäynti on tehty jo viime vuoden aikana, ja lopuilla lohkoista katselmointi tehdään vuoden 2024 aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää ympäristösopimuksiin liittyen, otathan yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan (ympäristösopimukset).