Uutinen
07.11.2023

Yritystuen edellytykset Kainuussa

Muistilista yritystuen edellytyksistä Kainuussa

Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Pauli Tervonen perehdyttää lukijat yritysrahoituksen edellytyksiin maaseutualueilla.

1 Toteutuspaikka, yrityksen täytyy sijaita maaseutualueella

EU:n maaseuturahoitusta voidaan myöntää vain maaseutualuille. Kainuussa Kajaanin ydinkeskusta on kaupunkialuetta jolle tukea ei voida myöntää, lisäksi tukiprosentti vaihtelee sen mukaan sijaitseeko yritys harvaan asutulla maaseudulla vai esim. kaupungin läheisellä maaseudulla.

2 Toimenpiteen soveltuvuus, toimenpiteellä on oltava merkittävä vaikutus alueellisten tavoitteiden saavuttamiseen

Yritystuella täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen perustamisella, kasvulla ja kehittämiselle. Hankkeen kautta syntyy kasvua, uudistumista ja työpaikkoja.

 3 Toimenpiteen toteutettavuus, toimenpiteen toteuttamiskelpoisuus on oltava erinomainen ja toteutustapa on korkeatasoinen

Toimenpide on määritelty erittäin selkeästi ja se tukee yrityksen toiminnan käynnistymistä tai kehittymistä merkittävästi.

4 Toimenpiteen liiketoiminnallisuus, toimenpide antaa merkittävää lisäarvoa yrityksen taloudelliselle toiminnalle

Toimenpiteellä on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaedellytysten parantamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, tuottavuuteen, yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä sitä kautta merkittäviä vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle.

5 Toimenpiteen työllisyysvaikutukset, hankkeella on oltava säilyttävä tai positiivinen työllisyysvaikutus

Yritykseen odotetaan syntyvän uusia työpaikkoja hankkeen tukemisen kautta tai vähintään säilyttävä tai uudistava vaikutus yrityksen työpaikkoihin.

6 Toimenpiteen kokonaiskestävyys, toimenpiteellä on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen

Toimenpiteen myötä yrityksellä on merkittävästi paremmat valmiudet tarjota asiakkailleen kestäviä palveluita tai kestävästi valmistettuja tuotteita.

7 Toimenpiteen tuettavuus, asetusta ja lakia on noudatettava tuen myöntämisessä ja maksatuksessa

Hankkeen tukemisen edellytyksiä säätelevät laki (1325/2022) ja asetus (617/2023).

 

Kirjoittaja Pauli Tervonen työskentelee yritysasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksen maaseutupalveluissa.

Työtehtäviin kuuluu maaseuturahaston yritystukien neuvonta, aktivointi ja tukipäätösten esittelijä.

”Minuun kannattaa olla yhteydessä ennen hakemuksen tekemistä Hyrrään (maaseuturahoituksen sähköinen hakemus), ja voidaan keskustella hankkeen soveltuvuudesta maaseuturahastoon ennen hakemuksen tekemistä. Voidaan jutella puhelimessa, järjestää teams-kokous tai voidaan sopia tapaaminen ELY-keskukselle tai yrityksen tiloihin.”