Blogi
24.07.2023

Agrologiopiskelijan kokemuksia työharjoitteluista

Agrologiopiskelija Jenna Halonen halusi jakaa omia kokemuksiaan opintoihin kuuluvista työharjoittelujaksoista. Hän opiskelee tällä hetkellä maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa luonnonvara-alaa Oulun ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta. Jenna on kaupungin kasvatti ja ennen opintojensa alkua maatalousosaamista on kertynyt hevostallilta ja pieneltä lihatilalta kesätöiden merkeissä.

Ensimmäinen harjoittelu maatilalla

Ensimmäisen maatilaharjoittelun Jenna suoritti kahden robotin maitotilalla, johon sisältyi karjanhoitoa, peltotöitä sekä muita maatilalle kuuluvia työtehtäviä. Vasikoiden ja nuorkarjan hoito oli yksi suurimmista mielenkiinnon kohteista, joita Jenna erityisesti pääsi harjoittelemaan. Nykyaikainen maitotilan toiminta sekä luomuviljely herättivät myös kiinnostusta.

Tilan väellä on myös suuri vaikutus opiskelijan oppimiseen ja haluun kehittyä. Jenna on päässyt osallistumaan monipuolisesti kaikkiin tilan työtehtäviin sekä hänelle on haluttu opettaa asioita, jotta hän hyötyisi harjoittelusta mahdollisimman paljon. Kun aikaisempaa kokemusta ei ole alalta ja työtehtävät ovat uusia, korostuu tilanomistajien halu auttaa ja opastaa opiskelijaa eteenpäin.

Asiantuntijaharjoittelu ja tulevaisuuden työelämä

Toinen harjoittelu on juuri käynnissä ja Jenna suorittaa sitä koulutuskeskus Jedulla, Haapajärven toimipisteellä. Työtehtäviin kuuluu pääosin karjanhoitajan työtehtäviä sekä toisen asteen opiskelijoiden ohjaamista navetalla. Jenna kokee työnsä tällä hetkellä vastuulliseksi, itsenäiseksi sekä mukavaksi, jota tukee monipuoliset työtehtävät. Pienenä lisänä Jenna saa myös päivittää oppilaitoksen sosiaalisen median kanavia. Harjoittelu on vahvistanut Jennan ajatusta tulevasta: ”Minua kiinnostaa erityisesti työllistyminen sellaiseen työhön, jossa pääsisin toimimaan opiskelijoiden kanssa.”

Harjoittelujen merkitys opinnoissa

Agrologin koulutuksessa harjoitteluita pidetään erittäin tärkeinä ja merkittävinä opintojen kannalta. Opetuksen aikana painopiste on enemmän teorian opiskelussa, jolloin käytännön harjoittelu jää harjoittelujaksoille. Nykyään alalle hakee myös paljon henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista taustaa maataloudesta, jolloin on tärkeää, että maatalouden alkutuotanto tulee tutuksi – siitähän kaikki kuitenkin lähtee.

Asiantuntijaharjoittelun paikat ovat kilpailtuja ja välillä paikoista saattaa olla pulaa. Opiskelijan on tarvittaessa pystyttävä joustamaan ja lähtemään työharjoitteluun kauemmaksi kotipaikkakunnaltaan, mikäli paikkaa ei saa läheltä. Pääsääntöisesti harjoittelupaikat tulee hankkia itse, mutta oppilaitoksilla on myös kontakteja eri maatilayrittäjiin, joista voidaan saada hankittua harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

 

Kirjoittaja: Oona Helander, markkinointiharjoittelija, Hämeen ammattikorkeakoulu

Liittyvät aiheet

Koulutus
Nuoret
Osaaminen