Blogi
11.03.2024

Hae ajoissa maatilan investointitukia älymaatalouden kehittämiseen

Nyt maatiloilla on aika harkita, voisiko investointitukia hyödyntää älymaatalouden toimintojen edistämiseen. Tälle vuodelle aiottuihin investointeihin tuet täytyisi hakea viimeistään 15.8.

AgriHubin älymaatalouden teemaryhmän tapaamisissa on keskusteltu usein investointitukien roolista käytännön älymaatalouden kehittämisessä. Tukia voi hakea maatilojen rakennusinvestointeihin, edistämään ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöönottoa, maataloustuotannon energiainvestointeihin sekä eläinten hyvinvointia edistävään rakentamisinvestointiin ja koneen ja laitteen hankintaan. Viimeisin kohta tosin edellytyksellä, että investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta, eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia.

Nyt maatiloilla on aika harkita, voisiko investointitukia hyödyntää älymaatalouden toimintojen edistämiseen.

Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävien investointien tuet voisivat sisältää monia älymaatalouden ja täsmäviljelyn teknologioita. Tuen yhtenä edellytyksenä on, että investoinnilla on vähintään yksi myönteinen vaikutus joko maan kasvukuntoon, vesitalouteen, kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuuteen, ravinteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen, lannan tehokkaaseen käsittelyyn ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Laitteiden tuen minimimäärä on 3000 €, ja tuen määrä on 40 % investoinnin hyväksyttävistä kustannuksesta.

Yksi teknologia harvoin saa aikaan yksinään toivotun vaikutuksen, ja siksi hakemuksissa onkin hyvät tuoda esiin teknologiakokonaisuus, jota investointi täydentää tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäisen investoinnin tai laitteen varaan tuen hakemista ei siksi useimmiten kannata laskea. Esimerkkeinä tuotantopanosten tarkempaan kohdentamiseen kykenevistä järjestelmistä, taustadatan keruu mukaan lukien, voisi mainita: satokarttoihin pohjautuva lannan levitys, kasvustosensorin kuviin perustuva ruiskutus tai peltomaan olosuhdemittaukseen perustuva kylvölannoitus.

Toinen varteenotettava tukikohde on maatilojen energiainvestoinnit, jonka puitteissa tukea voidaan myöntää energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kun energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa, ja uusinvestointihankkeissa energialähteen on oltava uusiutuvaa. Kyseessä olevia teknologioita ovat esimerkiksi sähkön ja polttoaineiden kulutusta vähentävät ja sähköä tuottavat järjestelmät.

Tukia kannattaa hakea ajoissa, ottaen huomioon tukien käsittelyajat. Tälle vuodelle aiottuihin investointeihin tuet täytyisi hakea viimeistään 15.8. Tukia hakiessa on tärkeää kartoittaa maatilan nykytila ja selvittää, mitkä investoinnit tuovat parhaan hyödyn juuri omalla tilalla ja mitkä voisivat olla tilan lyhyen ja pitkän ajan tavoitteet ja niiden toimenpiteet älymaatalouteen siirtymisessä.

Tukien avulla voi saavuttaa merkittäviä parannuksia ympäristön hyvinvointiin ja maatilan tehokkuuteen. On suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, kuten Älymaatalouden teemaryhmämme jäseniin, joilla on kokemusta älymaataloudesta ja jotka voivat auttaa suunnittelemaan investointia ja hakuprosessia. Suunnittelutyö on maksutonta, kun apunasi on NEUVO-oikeudet omaava neuvoja.

Olli-Pekka Ruponen, Toivon Tila

Petri Linna, Tampereen yliopisto

Liisa Pesonen, Luonnonvarakeskus

 

 

 

 

 

 

Liittyvät aiheet

Kannattavuus
Kestävyys
Maatalous
Neuvonta
Ympäristö ja ilmasto
Yritysjohtaminen
Älymaatalous