Blogi
18.04.2023

Metsäopetus kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden huomioimisesta

Luonnonhoitokortin suorittanut opiskelija hallitsee metsänhoidossa ja hakkuissa tarvittavat luonnonhoidon menetelmät, ymmärtää toimenpiteiden tarkoituksen ja osaa soveltaa niitä työssään.

Metsien käytöllä on väistämättä ympäristövaikutuksia. Metsätalouden päästöt ja luontovaikutukset on pidettävä mahdollisimman pieninä, minkä vuoksi metsäopetuksen kaikilla koulutusasteilla on jatkuvasti kehitettävä uutta osaamista.

Suomessa on tehty kymmeniä vuosia metsätieteellistä huippututkimusta, ja tämän tiedon jalkauttamista jatkuvan oppimisen keinoin tehdään metsäalalla koko ajan. Vuosittain valmistuvien satojen metsäammattilaisten on tunnettava metsien monimuotoisuuden edistämisen perusteet, merkitys ja konkreettiset keinot metsätalouden toimenpiteissä.

Ammattioppilaitoksissa opiskeleville tuleville metsureille ja metsäkoneenkuljettajille opetetaan monipuolisesti luonnonhoidon perusteet. Luonnonhoitokortin suorittanut opiskelija hallitsee metsänhoidossa ja hakkuissa tarvittavat luonnonhoidon menetelmät, ymmärtää toimenpiteiden tarkoituksen ja osaa soveltaa niitä työssään eri olosuhteissa.

Simulaattorit, aidot oppimisympäristöt, opetusmetsät, verkkokurssit, käytännön harjoittelut ovat paikkoja, joissa alan opiskelijat ja osaamistaan täydentävät ammattilaiset saavat käytännön tuntumaa uusiin toimintatapoihin. Virtuaalisessa verkko-oppimisympäristö LuHossa tuleva metsäkoneenkuljettaja tutustuu panoraamakuvien avulla maastossa vastaantuleviin aitoihin tilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Näin opiskelija oppii ottamaan huomioon metsien sertifioinnin ja metsälain vaatimukset.

Metsäluonnon hoidon ja monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseksi olisi arvokasta, että oppilaitokset ja työelämän toimijat tekisivät enemmän yhteistyötä. Metsäalan organisaatiot voisivat käydä oppilaitoksissa kertomassa oman organisaationsa toimintatavoista luonnonhoitoon ja metsien monimuotoisuuteen liittyen. Lisäksi opiskelijoille voitaisiin järjestää oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä maastopäiviä, joissa perehdyttäisiin luonnon monimuotoisuutta edistäviin käytännön toimenpiteisiin.

Metsäalan koulutus verkostoituu parhaillaan osaamisen kehittämisessä maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin kanssa. Suomen kannattaa kohdistaa voimavarat osaamisen kehittämisessä yhteiseen tekemiseen – tähän on kaikki mahdollisuudet kaltaisessamme matalien kynnysten maassa. Tavoitteena on säilyttää luonnonvara-alan vetovoima, jotta opiskelijoita riittää alalle jatkossakin.

Osaamisen ja koko ajan karttuvan tutkimustiedon avulla pystymme kantamaan vastuumme maassamme tuotettujen metsätuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Vaikutusmahdollisuudet muiden maiden toimintatapoihin ovat varsin rajalliset. Mitä voimme ja meidän pitääkin tehdä luonnonvara-alan osaamisen edelläkävijämaana, on välittää osaamista ja hyviä käytänteitä tutkimustietomme ja kokemuksemme pohjalta. Yhdessä meidän tulee pitää huolta metsäalan ja laajemmin luonnonvara-alojen vetovoimasta sekä koulutuksen laadusta.

Blogi julkaistiin ensimmäisen kerran Metsälehdessä 14.4.2023.

Liittyvät aiheet

Metsätalous
Osaaminen