Blogi
27.03.2024

Mitä jos olisi porukka, jossa tiivistyy into ja osaaminen suomalaisesta luonnosta? Nyt on!

Suomalaisen luonnon voivat säilyttää vain suomalaiset, joten voimien yhdistäminen luontokadon pysäyttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Ja nyt tämä tapahtuu juuri käynnistyneessä Priodiversity LIFE -hankkeessa. Kyseessä on Suomen suurin EU-rahoitteinen strateginen hanke luontokadon torjumiseksi.

Ensimmäinen tulos on jo syntynyt

Hanke on käynnistynyt vasta tämän vuoden alussa, mutta siinä tuotettu mielestäni jo yksi erittäin merkittävä tulos: hyväksytty hankehakemus. Rahoituksen saaminen Euroopan komission LIFE-ohjelmasta tarkoittaa, että olemme kyenneet hankevalmistelussa muodostamaan johdonmukaisia, konkreettisia ja ennen kaikkea yhteisiä näkemyksiä luontokadon pysäyttämiseksi. Tämä tulos kertoo siitä, että yhdeksäntoista eri organisaatiota Metsähallituksen Luontopalvelujen johdolla on löytänyt niin sanotusti oikean nuotin. Uskon, että näistä nuoteista syntyy vielä Cha cha cha -tason menestys.

Millainen rooli Ruokavirastolla on?

Moni on ihmetellyt, miksi Ruokavirasto on hankkeessa mukana. Ruokaviraston visio vuodelle 2030 on Vastuullista ruokaa – hyvää elämää. Hanke siis liittyy kiinteästi strategiaamme ja ydintoimintoihimme. Maatalous- ja maaseutupolitiikkaa toteuttava CAP-suunnitelma sisältää yhä enemmän ilmasto- ja ympäristötoimia, ja esimerkiksi Ruokaviraston Maaseutuverkosto-yksikössä työskentelee ilmasto- ja ympäristökoordinaattori. Priodiversity LIFE -hanke tukee osaltaan tätä työtä. Hanke myös tuo Ruokavirastolle osaamista ja lisäresurssia luontotyöhön muista organisaatioista.

Ruokaviraston vastuulla on perustaa kansallinen luonnon monimuotoisuuden koulutusverkosto yhdessä muiden hankekumppaneiden kanssa. Verkoston tavoitteena on yhdistää niin sanotusti tekijät ja asiantuntijat. Tavoittelemme sitä, että eri asioita tekevät ihmiset voivat tukea toistensa tekemää luontotyötä ja oppia toisiltaan. Tuotamme myös portaalin käytännön tiedolle ennallistamisesta ja luonnonhoidosta. Pyrimme siihen, että portaali toimii lennonjohtotornina kaikille tietoa tarvitseville ja keskittää eri tahojen tuottamat tiedot samaan paikkaan. Lisäksi koulutamme maatalousluonnon monimuotoisuudesta, sillä olemmehan Ruokavirasto.

Näiden tavoitteiden vuoksi hanke toimii tiiviisti Maaseutuverkosto-yksikön kyljessä. Seuraavien kahdeksan vuoden ajan Priodiversity LIFE tulee näkymään ja kuulumaan niin Ruokaviraston, Maaseutuverkoston kuin muidenkin kumppaniorganisaatioiden ja sidosryhmien toiminnassa.

Priodiversity LIFE -hanke tiivistettynä

  • Hankerahoitus on yhteensä 50 miljoonaa euroa.
  • Hankkeen kesto on 2024–2031.
  • Pääkoordinaattorina toimii Metsähallituksen Luontopalvelut.
  • Hankekumppaneita ovat Metsähallituksen Metsätalous Oy ja Eräpalvelut, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lue lisää hankkeen toiminnasta Metsähallituksen tiedotteesta (metsa.fi).

LIFE-logo ja Natura2000-logo

Liittyvät aiheet

Ympäristö ja ilmasto