Blogi
05.12.2023

Onks vörttii? – Näkökulma hankkeiden vaikuttavuuteen

Hankkeiden suunnittelu ja toteutus vaativat aikaa, vaivaa ja resursseja. Mutta onko hommassa sitä kuuluisaa "vörttiä" eli vaikuttavuutta?

Teinien vanhemmat kuulevat päivittäin kysymyksiä ”mitä välii?” tai ”onks vörttii?” ja usein kysymykset ärsyttävät. Ne ovat kuitenkin pohjimmiltaan tärkeitä kysymyksiä. Ja erityisen tärkeitä ne ovat silloin, kun arvioimme hankkeiden onnistumista tai millaisia hankkeita kannattaa tukea. Vaikuttavuus on avainasemassa, kun puhumme hankkeiden menestyksestä. Se ei ole pelkästään abstrakti käsite, vaan heijastaa konkreettisia muutoksia ja tuloksia. Mutta miksi vaikuttavuudesta pitäisi välittää?

Ensinnäkin vaikuttavuudella on merkitystä resurssien järkevään käyttöön. Kun tiedämme, että panoksemme johtavat tuloksiin, voimme suunnata voimavaramme oikein. Toiseksi se auttaa meitä oppimaan. Vaikuttavuuden arviointi antaa meille eväitä kehittää toimintaamme ja tehdä tulevista hankkeista vieläkin vaikuttavampia – vörtimpiä.

Lisäksi vaikuttavuustieto auttaa sidosryhmiä ymmärtämään, mistä hankkeessa on kyse. Hankkeiden vaikuttavuudesta viestiminen on erityisen tärkeää silloin, kun käytämme julkisia varoja niiden toteuttamiseen.

Vaikuttavuusketju kertoo tarinan tuloksista

Vaikuttavuudesta puhuttaessa kuulee usein kommentin ”tämän hankkeen vaikutuksia on vaikea todentaa, koska ne näkyvät vasta viiveellä”. Vaikuttavuuden jäljille on kuitenkin mahdollista päästä vaikuttavuusketjujen avulla. Voit ajatella, että vaikuttavuusketju kertoo tarinan tuloksista.

Vaikuttavuuden sanallistaminen auttaa sinua ja sidosryhmiäsi löytämään hankkeesi punaisen langan; hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, välittömät tulokset ja pitkän aikavälin vaikutukset. Vaikuttavuusketjun avulla saat selkeyttä suunnitelmaasi. Näin se menee:

Tavoitteiden määrittely

Vaikuttavuusketju alkaa yleensä tavoitteiden määrittelyllä. Mitä hankkeella pyritään saavuttamaan? Tavoitteiden ollessa selkeät ja konkreettiset on helpompi suunnitella toimenpiteitä ja arvioida niiden vaikutuksia.

Toimenpiteiden suunnittelu

Hankesuunnitelmassa voidaan käyttää vaikuttavuusketjua ohjeena suunnitelluille askelille ja toimenpiteille. Mitä toimenpiteitä tarvitaan ja missä järjestyksessä, jotta tavoitteet saavutetaan?

Välittömät tulokset

Vaikuttavuusketju auttaa määrittelemään, mitä välittömiä tuloksia toimenpiteistä odotetaan. Tämä selventää, miten hankkeen edistymistä mitataan ja mitä konkreettisia muutoksia odotetaan tapahtuvan lyhyellä aikavälillä.

Pitkän aikavälin vaikutukset

Vaikuttavuusketju auttaa hahmottamaan, miten välittömät tulokset johtavat pitkän aikavälin vaikutuksiin. Tämä auttaa ymmärtämään, miten hankkeen pitkäaikaiset tavoitteet liittyvät alkuperäisiin tavoitteisiin ja miten ne edistävät laajempaa vaikutusta yhteisössä.

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuusketju tarjoaa kehyksen hankkeen vaikuttavuuden arvioinnille. Kun hankkeen eri vaiheet on selvästi kuvattu ketjussa, on helpompi kehittää mittareita ja arviointimenetelmiä varmistaakseen, että hankkeen tavoitteet saavutetaan.

Vaikuttavuusketjun hahmottamien tehostaa viestintää

Vaikuttavuusketju on myös tehokas viestinnän työkalu. Se auttaa selittämään hankkeen tarkoituksen ja vaikutukset selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla sidosryhmille, rahoittajille ja muille osapuolille.

Vaikuttavuusketju ei siis ole vain kaavio tai suunnitelma. Se on väline, joka ohjaa kohti hankkeen todellista vaikutusta ja merkityksellisiä tuloksia. Kun käytät vaikuttavuusketjua hankesuunnittelussa, et ainoastaan luo suunnitelmaa – luot polun kohti positiivista muutosta ja kestävää vaikutusta.

Kun seuraavan kerran suunnittelet hanketta, muista kysyä: millainen tämän hankkeen vaikuttavuusketju on? Miten tämä vaihe vie meitä lähemmäs suurta tavoitetta? Ja ennen kaikkea, onks vörtti?

Jos kiinnostuit, käy tutustumassa Hyvän mitta -sivustoon! (hyvanmitta.fi)

 

Liittyvät aiheet

Viestintä