Blogi
31.08.2023

Savolaisessa metsäkeskustelussa keskiössä ovat metsänomistajat, metsät ja metsäsuhteet

Millainen on eteläsavolainen metsä vuonna 2123? Millaisia merkityksiä metsiin liittyy? Mitä sinä odotat Etelä-Savon metsien käytöltä? Millaiset metsät haluat jättää tuleville sukupolville? Miten voisimme yhdessä edistää rakentavaa ja moniäänistä keskustelua metsistä?

Siinäpä monta kysymystä, joihin ei ole aivan helppo löytää heti vastausta. Metsille on varattu keskeinen rooli käynnissä olevassa keskustelussa, jossa ratkotaan isoja haasteita muun muassa ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyen. Metsiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisiakin, ja myös tavoitteet metsien käytölle ovat muuttuneet ajassa.

Etelä-Savossa metsät ovat osa kulttuurimaisemaa, ja tärkeitä omistajalleen, yhteiskunnalle, ympäristölle ja teollisuudelle. Maakuntamme on Suomen metsäisimpiä metsäpinta-alan ja metsän kasvun osalta. Yksityinen metsänomistus on Etelä-Savossa vahva, sillä maakunnan metsistä kolme neljännestä on yksityisten omistuksesta. Noin 40 prosenttia metsänomistajista asuu muualla kuin metsänsä sijaintikunnassa.

Polarisoitunut ja välillä kärjistynytkin keskustelu metsienkäytöstä voi aiheuttaa epätietoisuutta ja vaikeuttaa metsänomistajien päätöksentekoa metsäomaisuutensa suhteen. Miten vaatimusten ristitulessa pitäisi toimia? Miten nyt tekemäni päätökset vaikuttavat metsän ja seuraavan sukupolven tulevaisuuteen? Onko minulla jatkossa päätäntävalta omiin metsiini?

Tulevaisuuden metsänomistajille voi nousta mieleen ajatus, että onko metsäomaisuus sittenkin taakka ja omistajaksi ryhtyminen mietityttää. Ketä pitäisi kuunnella ja mistä etsiä luotettavaa tietoa metsää koskevien päätösten tueksi? Millaista metsänomistajuutta juuri minä haluan tulevaisuudessa toteuttaa?

Metsäsuhteiden avulla voidaan edistää vuorovaikutusta ja tukea päätöksentekoa

Mikä on metsäsuhde ja miksi meidän pitäisi olla niistä kiinnostuneita? Mitä tekemistä metsäsuhteilla on metsänomistamisen, metsien käytön ja metsäkeskustelujen kanssa?

Metsäsuhde määritetään yksilön tai yhteisön suoraksi tai välilliseksi eläväksi suhteeksi metsään. Se muuttuu ja muotoutuu halki elämän. Metsäsuhde-käsite auttaa meitä kuvaamaan sekä omaa että toisen merkityksellistä suhdetta metsään ja sitä kautta ymmärtämään, mitä metsä meille merkitsee ja miksi me toimimme niin kuin toimimme.

Oman metsäsuhteen tarkastelu voi auttaa metsänomistajia ja tulevia metsänomistajia asettamaan tavoitteita metsänomistukselle ja sitä kautta tekemään aktiivisia päätöksiä metsäomaisuutensa suhteen. Kun tietää, mitä metsässä arvostaa ja mikä metsässä on itselle tärkeää, on helpompi tehdä ja toteuttaa metsiin liittyviä käyttö-, hoito- ja suojelutoimia.

Keskustelu metsäsuhteista voi auttaa myös metsänomistajaperheitä, joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen asia, ymmärtämään ja sovittamaan yhteen erilaisia näkemyksiä metsästä ja metsien tulevasta käytöstä. Metsään liittyvät tiedot, taidot ja perinteet siirtyvät vanhemmilta nuoremmille ja myös nuorempi sukupolvi tulee kuulluksi.

Tule mukaan savolaiseen metsäkeskusteluun! – Tilaisuuksia järjestetään ympäri Etelä-Savoa

Suomen metsäkeskus ja Suomen Metsämuseo Lusto järjestävät tulevana syksynä ja ensi vuonna keskustelutilaisuuksia metsien merkityksestä, metsäsuhteista ja metsien käytöstä ympäri Etelä-Savoa.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Voit olla metsänomistaja, tuleva metsänomistaja, metsäasioiden parissa työtä tekevä tai muutoin metsistä kiinnostunut.

Arvokkaat eteläsavolaiset metsämme ja metsäsuhteemme ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tilaisuuksissa Suomen Metsämuseo Luston tutkimuspäällikkö Reetta Karhunkorvan kertoo metsäsuhteista ja niiden merkityksestä ja Suomen metsäkeskuksen metsätilarakenteen asiantuntija Esa Lappalainen puhuu Etelä-Savon metsistä, metsien kehityksestä sekä metsänomistamisesta ja metsin käytöstä eri vuosikymmeninä.

Työpajaosuudessa pohdimme yhdessä asiantuntijoiden johdattelemina, millaisia merkityksiä metsiin liittyy, millainen on eteläsavolainen metsä sadan vuoden päästä ja miten voisimme edistää rakentavaa ja moniäänistä keskustelua metsistä.

Arvokkaat eteläsavolaiset metsämme ja metsäsuhteemme ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tilaisuudet

26.9. klo 18–20 Savonlinna, Riihisaari, lue lisää ja ilmoittaudu

17.1.0. klo 18–20 Juva, Partalan kartan, lue lisää ja ilmoittaudu

14.11. klo 18–20 Pieksämäki, Yritystalo, lue lisää ja ilmoittaudu

Savolainen metsäkeskustelu – Metsät, metsäsuhteet ja metsänomistajuus arvoonsa Etelä-Savossa -hankkeen toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Suomen Metsämuseo Lusto. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2023–30.9.2024 ja toteutusalue Etelä-Savo. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Tuen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus.

Liittyvät aiheet

Metsätalous
Ympäristö ja ilmasto