Blogi
03.10.2023

Smarta landsbygder väckte diskussion i en gemensam workshop mellan Finland och Sverige i Vasaregionen

Smart Ruralities, det vill säga smarta landsbygder och byar, kan bland annat betyda olika lösningar som svarar på lokala behov och större samhälleliga utmaningar på landsbygden, till exempel med hjälp av digitalisering. I Europa konkretiseras dessa idéer till exempel i smarta byar, det vill säga samhällen på landsbygden som använder innovativa lösningar och sina lokala styrkor för att förbättra sin anpassningsförmåga i föränderliga förhållanden.

Ann-Sofi Backgren från landsbygdsnätverksenheten deltog i en workshop med temat Smart Ruralities i Vasaregionen den 17–18.8.2023. Workshopen finansierades av Interreg Aurora. Från de smarta bygderna anlände en mångsidig grupp aktörer från Norrbottens och Västerbottens län i norra Sverige samt från Österbotten i Finland till workshopen för att diskutera temat ”Smart ruralities”. I workshopen deltog representanter från flera olika organisationer, såsom Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Viexpo, VASEK, Älvbyarna i Korsholm, Hållbarhetsveckan, kulturcentret Malakta och landsbygdsnätverksenheten. Deltagarna representerade ett stort urval av branscher, såsom kultur, tredje sektorn, näringslivet, ungdomssektorn, förvaltning och utvecklingsorganisationer. Den röda tråden i diskussionerna inom workshopen var att fundera på vad en smart landsbygd och byar kunde innebära för våra regioner med tanke på olika gemensamma teman eller branscher, hur kunde ”BÄSTERBOTTEN” se ut i framtiden.

”I diskussionerna under workshopen togs det upp ett intressant fenomen, den nya industrialiseringen, som man redan har erfarenhet av i norra Sverige inom landsbygdsutvecklingen i och med främjandet av inflyttning till landsbygden. Nya industriella investeringar görs på landsbygdsområden till exempel i form av fabriker och produktionsanläggningar. Dessa industrietableringar behöver anställa folk, och på landsbygden hoppas man naturligtvis att arbetstagarna och deras familjer ska kunna bosätta sig nära arbetsplatsen i stället för att arbetstagarna ska resa till och från området endast för arbetets skull”, berättar Backgren. Även på landsbygden i Finland är det aktuellt att svara på de möjligheter och utmaningar som nya investeringar inom industrin medför. Till exempel i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har man under de senaste åren rapporterat om omfattande investeringar i anslutning till den gröna omställningen i bland annat vind- och solkraft, väteproduktion, batteri-, kemi- och skogsindustri, livsmedelsproduktion samt cirkulär ekonomi. Verkställande direktören för Österbottens handelskammare Paula Erkkilä har också beskrivit denna utveckling som en investeringstornado i sin kolumn (Mellersta Österbotten 19.8.2023). ”I workshopen lyftes fram utmaningarna med tillgången till boende på landsbygdsområdena i norra Sverige. I de diskussioner som fördes under workshopen ansågs fenomenet ’den nya industrialiseringen’ innebära en förändring på en systemnivå. Landsbygdsområdena bör sträva efter att anpassa sig till förändringen, till exempel genom smarta lösningar som passar just för den lokala nivån”, betonar Backgren.

Man kan fråga sig hur man under den nya programperioden skulle kunna utnyttja till exempel Smarta byar-projekt i arbetet med att utveckla landsbygden, så att nyttan av investeringarna blir kvar i landsbygdsområdena. Hur kan man i samband med investeringarna få de arbetstagare som investeringarna för med sig att bosätta sig på landsbygden? I workshopen Smart Ruralities betonades enligt deltagarna särskilt en faktor, nämligen kulturen.

”Under workshopsdiskussionen lyfte man fram kulturens roll och betydelse i relation till det lokala byasamhället. Deltagarna funderade till exempel på hur man med hjälp av tredje sektorns arbete kunde försöka engagera nyinflyttade till landsbygdens samhällen och på sin nya bostadsort. I diskussionen lyftes speciellt fram möjligheten att stöda ett meningsfullt och unikt liv på landsbygden med hjälp av kultursektorn. ” konstaterar Backgren.

 

Läs mer om Smart Ruralities-verkstaden på Interreg Auroras webbplats här: https://www.interregaurora.eu/approved-projects/smart-ruralities/

Finlands modell för utveckling av smarta byar finns här: https://maaseutu.fi/sv/synvinklar/smarta-byar/

Mer information om smarta byar finns på Livsmedelsverkets webbplats här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster-och-naringsutveckling-pa-landsbygden/utveckling-och-samarbete/samarbetsprojekt-for-utveckling-av-foretag-naringar-och-landsbygdens-tjanster/smarta-by–samarbete/

Landsbygdsnätverksenheten arrangerade ett ”smarta byar-morgonkaffe ”på nätet den 28.9.2023. Här kan du läsa mera om detta tillfälle samt titta på inspelningen (på finska): https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/alykkaat-kylaaamukahvit-2/

 

 

Bild: Ann-Sofi Backgren

 

Heidi Kohtala

Livsmedelsverket, landsbygdsnätverksenheten

Ann-Sofi Backgren

Livsmedelsverket, landsbygdsnätverksenheten

Liittyvät aiheet

Digitalisaatio
Kylien kehittäminen
Maaseudun palvelut
Osaaminen
Yhteistyö
Älykkäät kylät