Blogi
24.01.2024

Viljalajikkeiden laatueroja tutkittiin Vape-hankkeessa

Valkuaista Pellosta -hanke tutki eri vilja- ja palkokasvilajikkeiden välisiä eroja. Tuloksia myös verrattiin Luonnonvarakeskuksen lajikekokeiden tuloksiin.

Viljan laatu on tärkeä tekijä ketjun jokaisen toimijan kannalta, sillä hyvälaatuisesta viljasta viljelijä saa enemmän rahaa ja rehutehtaat pystyvät valmistamaan laadukasta rehua kotieläintiloille. Laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten sääolot, lannoitus sekä lajike.

Valkuaista Pellosta -hankkeessa selvitettiin A-Rehulle toimitettujen lajikkeiden välisiä eroja ohralla, kauralla ja vehnällä. Palkoviljoista mukana olivat herne ja härkäpapu. Viljoilla laatuominaisuuksista tarkasteltiin hehtolitrapainoa sekä valkuaispitoisuutta, kun taas palkoviljoilla pelkkää valkuaispitoisuutta. Toimitettujen lajikkeiden tuloksia verrattiin Luken lajikekoetuloksiin, jotta nähtiin, miten eri lajikkeiden laatu eroaa käytännön viljelyn ja koeolosuhteiden välillä.

Tuloksista on julkaistu useita blogikirjoituksia Valkuaista Pellosta -hankkeen nettisivuilla, käy lukemassa erittäin mielenkiintoisista tuloksista nettisivuiltamme:


Liittyvät aiheet

Kannattavuus
Kestävyys
Koulutus
Maatalous
Neuvonta
Osaaminen
Yritysjohtaminen