Blogi
15.04.2024

Viljelyn haasteiden kanssa ei tarvitse olla yksin

Kasvukausi on alkanut ja on hyvä muistaa, että viljelijä voi laajasti hyödyntää asiantuntija-apua oman tekemisen tueksi, kasvintuotannon kehityspäällikkö Sari Peltonen Pro Agria Keskusten Liitosta neuvoo.

Uuden kasvukauden alkaessa on hyvä pysähtyä hetkeksi ja pohtia edellistä kasvukautta. Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että viljely onnistui tai mitkä olivat suurimmat syyt mahdolliseen epäonnistumiseen. Onnistumisia, pieniäkin, on hyvä hakea ja kerrata, mitä oppia niistä voisi ammentaa tulevaan kasvukauteen. Pysähdyttäessä ongelmien äärelle saattaa usein tuntua, että ne johtuvat itsestä riippumattomista syistä, kuten säästä. Viljelyn riskit, erityisesti sääriskit, ovatkin lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Viljelyn haasteiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, vaan viljelijä voi laajasti hyödyntää asiantuntija-apua tuettuina Neuvo-palveluina oman tekemisen tueksi.

Viljelyn riskien pienentämisessä tärkein keino on hajauttaminen. Sääriskien hajauttamisen kannalta merkittävää on viljelykasvivalikoiman monipuolistaminen mahdollisuuksien mukaan. Monivuotiset, syyskylvöiset ja syväjuuriset kasvit ovat hyviä vaihtoehtoja kevätviljapainotteiselle viljelylle. Jos taas viljely nojaa pelkästään kevätviljoihin, sääriskejä voidaan pienentää eri kasvuaikojen lajikkeilla, kylvöajankohtia vaihtelemalla, tai eri muokkausmenetelmillä, mikä tuo joustoa kylvöajankohtiin ja tärkeän kevätkosteuden säästämisen näkökulmasta.

Tukijärjestelmän tarjoamat muut pellonkäyttömuodot, kuten luonnonhoitonurmet, viherlannoitusnurmet, monimuotoisuuspellot ja riistapellot ovat varteenotettavia vaihtoehtoja epävarmoille ja kasvukunto-ongelmaisille pelloille. Niillä ongelmat kulminoituvat juuri äärevissä sääoloissa, kuten pitkään jatkuvassa alkukasvukauden kuivuudessa tai runsassateisina kausina. Maan kasvuongelmien syiden selvittäminen ja vesitalouden tilan parantaminen ovat tärkeitä, jotta satokasvien viljelyvarmuutta voidaan parantaa näillä pelloilla tulevina vuosina.

Viljelykasvien sadot ja taloudelliset tulokset ovat vaihdelleet parin viime vuoden aikana äärilaidasta toiseen, ja tällä hetkellä eletään poikkeuksellisen suurta kustannusten ja sadon hintojen muutosten maailmaa. Myös tämä korostaa viljelyn, niin satojen toteutumiseen kuin kustannusten ja markkinahintojen muutoksiin, liittyvien riskien ennakoimista ja varautumista, sekä realistista, pellon tuottokykyyn perustuvaa pellon käyttöä. Viljelypäätösten pohjaksi onkin hyödyllistä olla oman tilan tiedoilla ja kustannusrakenteella tehtyjä ennakkolaskelmia hehtaarisatovaatimuksen tai toisaalta sadon hintavaatimuksen määrittelemiseksi. Näihin tarkasteluihin voi myös hyödyntää Neuvo-järjestelmän asiantuntijapalveluita.

Tulevaa kasvukautta ajatellen on hyvä tiedostaa, että kylvösiemenen itävyydet ovat edellisvuosia heikompia ja rikka- ja tautiongelmia periytyy viime kesältä tavanomaista enemmän. Tämän takia viljelysuunnitelmat on vielä kerran hyvä tarkentaa, myös tukiehtojen vaatimukset huomioiden, ja tarvittaessa käyttää asiantuntijaa apuna huolien vähentämiseksi ja asioiden varmistamiseksi. Syyskylvöjen ja -muokkausten aiottua pienempi toteutuminen runsassateisena viime syksynä lisää ruuhkaa kevättöihin, samoin mahdollisiin korjuujälkien paikkauksiin kannattaa varata aikaa. Näin kevättöiden alkaessa nämä kaikki on hyvä tiedostaa, jotta ei tule yllätyksiä sesongin kiireisimmillä hetkillä. Hyvään riskien hallintaan kuuluu varasuunnitelmat, jotta kasvukauden etenemiseen liittyviin muutoksiin voidaan reagoida joustavasti ja ennen kaikkea järkevillä ratkaisuilla. Toivon mukaan kasvukausi etenee kuitenkin suotuisasti kaikilla.

Kuva: Markku Pulkkinen

Liittyvät aiheet

Itsensäjohtaminen
Maatalous
Neuvonta