Blogg
29.04.2024

Egentliga Finlands landsbygdsansikte i april: Maarit Solla

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk presenterar en av sina medlemmar en gång i månaden. I april får sin tur Maarit Solla, ledande expert från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Hej!

Mitt namn är Maarit Solla och jag arbetar som ledande sakkunnig vid jordbruksenheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Jag är Mustialas agrolog. Vi hade ett klassmöte i mars. När man steg in genom dörren till det historiskt värdefulla Gamla Institutet på Mustiala campus kom alla minnen från studietiderna levande tillbaka. Vi hade en mycket tät och varm studentgemenskap. Studerande från olika delar av Finland bodde på institutet under veckorna och då var det obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Tillsammans undrade vi om det verkligen var mer än 30 år sedan dessa tider. Våra samtal fortsatte lika smidigt från varifrån de slutat under vår studietid.

Efter Mustiala arbetade jag cirka fem år som landsbygdsombudsman i Rusko och Vahto kommuner. Där tog jag våren 1995 emot de första stödansökningarna från EU-tiden, som returnerades som pappersblanketter. Ärendet var helt nytt för jordbrukarna, så blanketterna returnerades personligen till kommunkontoret. Alla ansökningar gicks igenom tillsammans med odlarna. Köerna gick runt på kommunkontoret. Man hann nätt och jämnt gå på toaletten. I augusti 1995 övergick jag till dåvarande Åbo lantbruksdistrikt, där min första arbetsuppgift var ekologiska frågor. Övriga arbetsuppgifter under min tjänstekarriär har varit bland annat specialmiljöstöd, gårdsstöd och klistermärken samt övervakning av stöd. Stödutbildningar, rådgivning och samarbete med Livsmedelsverket och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter har alltid varit en väsentlig del av mitt arbete.

Miljöfrågorna är viktiga för mig. I min nuvarande uppgiftsbeskrivning spelar miljöstödet och övervakningen av det en central roll. Arbetsredskapen och tillämpningarna har utvecklats mycket under resans gång, men formen för övervakning av stöden var ändå länge densamma. I början av EU:s finansieringsperiod 2023–2027 förändrades dock allting. Nu följer man upp alla jordbrukares åkeråtgärder med hjälp av satelliter och monitorering. En fördel med detta är att jordbrukarna har möjlighet att ändra stödansökningarna och att den egentliga kontrollen minskar. Satellituppföljningens artificiella intelligens måste dock utvecklas ytterligare för att onödiga begäran om utredning ska kunna undvikas.

Strukturutvecklingen inom jordbruket har varit oroväckande snabb. År 2000 fanns det cirka 8 500 gårdar i Egentliga Finland. År 2023 fanns det cirka 4 400 gårdar i Egentliga Finland som ansökt om basinkomststöd, vilket innebär att endast nästan hälften av gårdarna finns kvar jämfört med år 2000. Jag skulle önska att man i framtiden betalar jordbrukarna ett lämpligt pris för deras produkter av hög kvalitet, med beaktande av deras etiska och miljömässiga aspekter. Då skulle man också få personer som tar över denna fina bransch och nya företagare.

Jag är också själv hobbyodlare som bisyssla. I Lojo har vi en mycket liten ekologisk gård som producerar ekologisk potatis. Potatisarealen är liten, men det finns mycket att göra. Till familjen hör min man och två vuxna barn samt en katt. Sonen har redan flyttat hemifrån och dottern studerar för närvarande i Villmanstrand. Jag har utövat idrott i hela mitt liv. Jag har bland annat tävlat i löpning, spelat boboll och tränat dotterns juniorlag. Men nu har dans blivit den mest älskade hobbyn. Jag sysslar med latinodanser som solo och ibland också med scendanser. Mitt dansintresse har gått så långt att jag hör till en hobbydansgrupp. När man dansar glömmer man allt i vardagen och samtidigt blir också konditionen obemärkt bättre. Att resa utomlands är en underbar sak, även om mitt samvete krockar med de utsläpp det orsakar. Tematurismen är mycket vidgad och nästa steg är att cykla till Spanien.

Önskar er alla en god och skörderik sommar!

Maarit Solla

maarit.solla@ely-keskus.fi

Maarit Solla från miljöavtalsområdet i Rekijokilaakso 2022. Fotograf Leena Aarikka.

Relaterade teman

Maatalous