Tematräffar

Videomöten med låg tröskel mellan personer som är intresserade av samma tema.

Ordna en egen träff

Vem som helst kan ordna möten. Tematräffarna är avsedda för samtalsstunder med låg tröskel, du behöver inte ha en specifik agenda. Ange bara tema och tid samt minsta deltagarantal. Träffen blir av när minimiantalet deltagare uppfylls.

Det är enkelt att ordna en träff:

Ordna ett videomöte om ett ämne du vill prata om. Hitta nya insikter och dela egna insikter med andra.

  1. Skapa en ny träff och dela länken till videosamtalet
  2. Ange minimi- och maximiantalet deltagare. Träffen blir av när minimiantalet anmälda uppfylls!
  3. På träffdagen öppnar du videosamtalet via länken du delade och träffen kan börja.